Warsztaty rozwoju osobistego w Szyszkowej

Od 28 lutego do 14 marca w Przedszkolu Szyszkowa Polana w Szyszkowej organizowane były przez Fundację Na Dobrą Sprawę bezpłatne warsztaty rozwoju osobistego. Skierowane były one do wszystkich chętnych osób, którym bliski jest temat sztuki konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, budowania dających satysfakcję relacji w rodzinie i nie tylko oraz umiejętnego dbania o własne dobre samopoczucie. Hasłem przewodnim warsztatów było "Szczęśliwy rodzic = szczęśliwe dziecko". Podczas spotkań uczestnicy mieli możliwość nie tylko zapoznania się z aktualną wiedzą z zakresu psychologii z ww. dziedzin, ale też wziąć udział w ćwiczeniach praktycznych, czy wymienić się doświadczeniami. Warsztaty prowadziła psycholog Agata Markiewicz. Wzięło w nich udział łącznie około 20 osób.
To nie pierwsza tego rodzaju inicjatywa organizowana w Przedszkolu w Szyszkowej. Pod koniec 2018r. w ramach projektu FIO organizowane były dla rodziców warsztaty w duchu podejścia duńskiego pedagoga Jespera Juula.
 
53541702 833972753610657 4683896375862099968 n

Wybory sołtysa w Szyszkowej

sołtys

Już 31 marca (w niedzielę) w świetlicy w Szyszkowej w godzinach od 10:00 do 13:00 odbędą się wybory sołtysa i Rady Sołeckiej Szyszkowej.

Zgłosiły się 2 kandydatki na pełnienie funkcji sołtysa: Anna Niedźwiedź oraz Dorota Leszczyńska (obecna sołtys).

 

Do Rady Sołeckiej zgłoszono 8 kandydatur:

1. Agnieszka Czarnecka

2. Łukasz Faltyn

3. Katarzyna Chrostowska

4. Izabela Tokarska

5. Ewa Krawczyk

6. Bogusława Mićko

7. Sylwia Wójtowicz

8. Wioletta Leszczyńska

Rada Sołecka może liczyć maksymalnie 5 osób.

 

 

Ferie w świetlicy w Szyszkowej

Od 4 do 8 lutego w świetlicy w Szyszkowej realizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży. W ich organizację zaangażowali się sołtysi oraz Rady Sołeckie trzech sołectw: Kościeników Górnych, Kościelników Średnich oraz Szyszkowej. Na dzieci czekało wiele ciekawych zajęć: nauka składania origami, zajęcia plastyczne, kreatywne, dzień gier, instruktaż karate, a na zakończenie zabawa z karaoke.

Ta ciekawa inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem, pozwoliła na interesujące spędzenie czasu w trakcie ferii oraz na integrację zarówno dzieci, jak dorosłych mieszkańców wsi. 

ferie2019

ferie2019 2

ferie2019 3

ferie20195

ferie20196

ferie20197

ferie20199

 

Co dalej z Liściastą Górą?

liściasta 3

Sprawą planowanego uruchomienia kopalni bazaltu na Liściastej Górze zajmujemy się już od dawna. Przypomnijmy najpierw po krótce najważniejsze fakty.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał koncesję na wydobycie bazaltu w 2010r. Termin rozpoczęcia wydobycia został w niej ustalony na rok 2013r. Aby wydobycie mogło się rozpocząć, konieczna jednak była zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ koncesja została wydana na teren, który przeznaczony był na tereny leśne . 

Zmian w miejscowym planie dokonuje Rada Miejska. Jednakże Rada Miejska w Leśnej kadencji 2010-2014 zdecydowała, że takiej zmiany nie dokona. Marszałek Województwa Dolnośląskiego przedłużył więc termin rozpoczęcia wydobycia na rok 2015. Po wyborach w 2014r., gdy zmieniony został skład Rady, zmieniony został również miejscowy plan, dopuszczając wydobycie bazaltu z terenu Liściastej Góry. 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego jeszcze dwukrotnie wydłużał rozpoczęcie wydobycia, najpierw na rok 2017, potem na 2020r.

Badając sprawę wydania koncesji na wydobycie, nasz portal dotarł do dokumentów, które mogłyby wskazywać na to, że wystąpiły pewne nieprawidłowości. Wątpliwości budził fakt wydania koncesji na wydobycie bazaltu, mimo że przeznaczenie tego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego było inne. Ponadto wszystko wskazuje na to, że kopalnia od 2013r. nie dysponuje prawem do nieruchomości, na której miała powstać kopalnia, bowiem umowa z Nadleśnictwem przestała obowiązywać.

W tej sprawie wielokrotnie zwracaliśmy się do organu koncesyjnego. W 2018r. została przeprowadzona kontrola, w wyniku której we wrześniu 2018r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji na wydobycie. W listopadzie kopalnia złożyła jednak wniosek o zawieszenie postępowania, przedstawiając dodatkowe wyjaśnienia. W efekcie postępowanie zostało przedłużone do końca stycznia 2019r.

Co dalej w sprawie?

Zapytaliśmy organ koncesyjny, jakie nastąpiło rozstrzygnięcie tej sprawy. 26 lutego otrzymaliśmy odpowiedź, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego zakończył postępowanie w powyższej sprawie dnia 21 lutego 2019 r., zawiadamiając strony postępowania o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie. Strony mają na to 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Rozstrzygnięcie w sprawie może nastąpić dopiero po zachowaniu terminów wyznaczonych stronom na zapoznanie się z materiałem dowodowym.

Musimy więc jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Przed nami ostatnie dni, w których strony postępowania mogą jeszcze wpłynąć na ostateczne rozstrzygnięcie.

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany tematem rozpoczęcia wydobycia bazaltu z terenu Liściastej Góry, zachecamy do zapoznania się z wcześniejszymi artykułami: 

Kopalnia w Szyszkowej - odsłaniamy kulisy!

Koncesja pełna tajemnic. Ciąg dalszy sprawy Liściastej Góry.

 

 

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Szyszkowej

22 stycznia w Przedszkolu Szyszkowa Polana w Szyszkowej obchodzono uroczyście Dzień Babci i Dzień Dziadka. Każda grupa przedszkolna przygotowała dla swoich gości liczne niespodzianki: występy artystyczne, piosenki, wierszyki, a także wspólne tańce. Było też wspólne wykonywanie prac plastycznych lub zabawek. Niespodzianką był też filmik z nagranymi wypowiedziami wnucząt oraz galeria portretów babć i dziadków wykonana samodzielnie przez przedszkolaków. Rodzice i Rada Rodziców zapewnili słodki poczęstunek, który umilił ten wspólnie spędzony czas.

babcia2019 1

babcia2019 2

babcia2019 3

babcia2019 4

babcia2019 6

babcia2019 7

babcia2019 8