Postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji umorzone!

plan miejscowy

To zła wiadomość dla tych wszystkich, którzy liczyli, że koncesja na wydobycie bazaltu na Liściastej Górze zostanie wygaszona. Wprawdzie kopalnia nie dysponuje prawem do nieruchomości, ale Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski stwierdził, że "brak prawa do nieruchomości objętych obszarem górniczym nie stanowi przesłanki do wygaszenia koncesji". Decyzja nie jest ostateczna, strony mają prawo na odwołanie od niej w ciągu 14 dni do Ministra Środowiska. Stronami są Kopalnia oraz Nadleśnictwo Świeradów jako reprezentant Skarbu Państwa - właściciela gruntów.

Kopalnia od decyzji z pewnością się nie odwoła. Czy przeciwnicy rozpoczęcia eksploatacji Liściastej Góry mogą liczyć wobec tego na Nadleśnictwo? Bardzo to wątpliwe, bowiem jak czytamy w decyzji, Nadleśnictwo Świeradów podjęło czynności zmierzające do podjęcia procedury przetargowej mającj na celu wyłonienie w najbliższym czasie dzierżawcy gruntów, do której będzie mógł przystąpić przedsiębiorca. Właśnie to stanowiło dla Marszałka podstawę, by stwierdzić, że utrata praw do nieruchomości nie ma charakteru trwałego, a co za tym idzie koncesji nie można uznać za bezprzedmiotową.

Marszałek postanowił więc koncesję utrzymać w mocy, mimo że kopalnia nie ma praw do nieruchomości i nie jest pewne, że przetarg na dzierżawę wygra. Idąc tym tokiem myślenia w zasadzie nawet przegrana przetargu nie wyklucza przecież, że kopalnia nabędzie prawa do nieruchomości w jeszcze odleglejszej przyszłości. Marszałek zawsze może uznać, że grunty mogą być przeciez kiedyś sprzedane lub wydzierżawione kopalni. 

Warto pamiętać na zakończenie, że wątkiem zupełnie nieporuszonym w toku postępowania administracyjnego było wydanie koncesji na wydobycie z terenu, na którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewidywał takiej funkcji. Czy Marszałek również uznaje to za fakt, który nie stanowi przesłanki do wygaszenia koncesji?...

Zgodnie z warunkami koncesji wydobycie powinno się rozpocząć do 2020r.

Tutaj szerzej o kulisach wydawania koncesji: http://szyszkowa.info/index.php/59-kopalnia-w-szyszkowej

Poniżej zamieszczamy pełną treść decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji: 

0001

0002

0003

0004

0005

0006

liściasta 3

 

Nowa sołtys Szyszkowej

Dzisiaj odbyły się wybory sołtysa i Rady Sołeckiej Szyszkowej.

Nową sołtys, głosem zdecydowanej większości głosujących, została Anna Niedźwiedź.

54354226 2309869599284387 2700027449713885184 n

W skład nowej Rady Sołeckiej weszli:

Łukasz Faltyn, Agnieszka Czarnecka, Ewa Krawczyk, Sylwia Wójtowicz i Katarzyna Chrostowska.

 

 

Warsztaty rozwoju osobistego w Szyszkowej

Od 28 lutego do 14 marca w Przedszkolu Szyszkowa Polana w Szyszkowej organizowane były przez Fundację Na Dobrą Sprawę bezpłatne warsztaty rozwoju osobistego. Skierowane były one do wszystkich chętnych osób, którym bliski jest temat sztuki konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, budowania dających satysfakcję relacji w rodzinie i nie tylko oraz umiejętnego dbania o własne dobre samopoczucie. Hasłem przewodnim warsztatów było "Szczęśliwy rodzic = szczęśliwe dziecko". Podczas spotkań uczestnicy mieli możliwość nie tylko zapoznania się z aktualną wiedzą z zakresu psychologii z ww. dziedzin, ale też wziąć udział w ćwiczeniach praktycznych, czy wymienić się doświadczeniami. Warsztaty prowadziła psycholog Agata Markiewicz. Wzięło w nich udział łącznie około 20 osób.
To nie pierwsza tego rodzaju inicjatywa organizowana w Przedszkolu w Szyszkowej. Pod koniec 2018r. w ramach projektu FIO organizowane były dla rodziców warsztaty w duchu podejścia duńskiego pedagoga Jespera Juula.
 
53541702 833972753610657 4683896375862099968 n

Kto będzie sołtyską Szyszkowej? Rozmowa z kandydatkami.

Wybory sołtysa Szyszkowej (a raczej sołtyski, bowiem startują dwie panie) już w najbliższą niedzielę. 31 marca mieszkańcy Szyszkowej będą mogli w świetlicy oddać swój głos na jedną z kandydatek. Dzisiaj przybliżamy sylwetki obu pań i zamieszczamy krótki wywiad z nimi. 

Choć Szyszkowa jest niewielką miejscowością i większość osób zna się nawzajem, to są też wśród mieszkańców osoby, które mieszkają w naszej wsi od niedawna. Specjalnie dla nich prosimy o powiedzenie kilku słów na swój temat: kim są Panie z zawodu, czym się Panie obecnie zajmują, jakie mają Panie zainteresowania.

Anna Niedźwiedź:Kilka słów o mnie… Mam 34 lata i jestem mieszkanką Szyszkowej od 10 lat. Tu jest moje centrum życiowe z zamiarem dożywotniego pobytu. Razem z mężem wychowujemy dwie córeczki, w wieku szkolnym i przedszkolnym. Posiadam wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym. Od 2012 roku pracuję w Urzędzie Miejskim w Leśnej, obecnie na stanowisku podinspektora ds. księgowości budżetowej. Moje zainteresowania są bardzo liczne, od wypiekania ciast, poprzez sporty zimowe (szczególnie snowboard) do prowadzenia małej pasieki pszczelej. Ponadto moją pasją jest ogrodnictwo, co jest dla mnie umileniem spędzania wolnego czasu blisko natury.

Dorota Leszczyńska: Tak o sobie, ukończyłam szkołę zawodową w Lubaniu, zawód sprzedawca. Obecnie nie pracuję, opiekuję się synem. Moje zainteresowania muzyką i sportem.

Jakie pomysły chciałyby Panie zrealizować podczas swojej kadencji w razie wygranej?

Dorota Leszczyńska: Jakie mam pomysły, chciałabym dokończyć to, co nie skończyłam, a więc poprawienie estetyki naszej wioski, poprawienie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci oraz dla młodzieży boisk sportowych, aby można byłoby spędzić fajnie czas. Mam nadzieję, że mieszkańcy podejmą dobrą decyzję 31 marca. 

Anna Niedźwiedź: Do najważniejszych zadań, jakie chciałabym zrealizować podczas pełnienia funkcji sołtysa wsi Szyszkowa, należy:

  • założenie Stowarzyszenia, w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji m.in. na utworzenie miejsca o charakterze kulturalno-rozrywkowym w Parku w Szyszkowej oraz boiska wielofunkcyjnego z siłownią zewnętrzną,
  • wspieranie inicjatyw kulturalno – społecznych,
  • kształtowanie przestrzeni publicznej, poprzez poprawę estetyki sołectwa,
  • wykorzystanie świetlicy wiejskiej w celu integracji środowiska lokalnego, wspierania aktywności mieszkańców oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej i opiekuńczej.

Zapewniam, że głos oddany na moją kandydaturę w niedługim czasie zaowocuje rozwojem naszej miejscowości.

 

 

Poprosiliśmy kandydatki o przesłanie również swoich fotogrofii, by ułatwić mieszkańcom ich rozpoznanie. Pani Dorota wyjaśniła, że "zdjęć oficjalnie nie ma, rozdałam rodzinnie", poniżej zamieszczamy więc przekazaną nam fotografię Anny Niedźwiedź.

54354226 2309869599284387 2700027449713885184 n

 

Przypominamy, że głosowanie trwa od godziny 10:00 do 13:00 w niedzielę 31 marca w świetlicy w Szyszkowej. Warto oddać swój głos!

Wybory sołtysa w Szyszkowej

sołtys

Już 31 marca (w niedzielę) w świetlicy w Szyszkowej w godzinach od 10:00 do 13:00 odbędą się wybory sołtysa i Rady Sołeckiej Szyszkowej.

Zgłosiły się 2 kandydatki na pełnienie funkcji sołtysa: Anna Niedźwiedź oraz Dorota Leszczyńska (obecna sołtys).

 

Do Rady Sołeckiej zgłoszono 8 kandydatur:

1. Agnieszka Czarnecka

2. Łukasz Faltyn

3. Katarzyna Chrostowska

4. Izabela Tokarska

5. Ewa Krawczyk

6. Bogusława Mićko

7. Sylwia Wójtowicz

8. Wioletta Leszczyńska

Rada Sołecka może liczyć maksymalnie 5 osób.