Nowa opłata w Kościelniku Górnym

Osoby, które prowadzą w Kościelniku Górnym działalność związaną z zapewnianiem noclegu (np. pokoje gościnne, agroturystyki, pola namiotowe itp.), zobowiązane będą od 2016r. pobierać od swoich gości tzw. opłatę miejscową w wysokości 2,17 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Pobrane pieniądze należy przelać na konto Urzędu Miejskiego w Leśnej w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. Każda osoba, która prowadzi w Kościelniku Górnym ww. działalność, jest ponadto zobowiązana do prowadzenia określonej przepisami dokumentacji związanej z poborem ww. opłaty (ewidencji).

Opłata ta została wprowadzona od nowego roku przez gminę w kilku nowych miejscowościach, m.in. w Kościelniku Górnym. Nie obowiązuje ona ani w Szyszkowej, ani w Kościelniku Średnim, ani w Janówce.

Opłata miejscowa może być wprowadzana w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne lub walory krajobrazowe.

Źródło: http://bip.umlesna.nv.pl/Article/id,426.html