Skuteczna interwencja szyszkowa.info

skoszone

Dwa dni po naszym artykule dotyczącym zaniedbanych poboczy, wykoszono nareszcie ponadmetrowe zarośla. Nasza interwencja z poniedziałku 6 czerwca przyniosła więc efekt.

Interweniując, zgłaszaliśmy właścicielowi drogi - staroście lubańskiemu Waleremu Czarneckiemu zaniepokojenie mieszkańców, pytaliśmy, dlaczego pobocza do tej pory nie były skoszone, mimo że stan taki stwarza realne zagrożenie dla użytkowników drogi. Pan starosta odpowiedzi nie udzielił, tym samym nie wyjaśnił mieszkańcom, dlaczego doszło do takich zaniedbań, mimo iż poinformowaliśmy, że na dzisiejszy dzień planowana jest publikacja materiału na ten temat.

Interweniowaliśmy również w poniedziałek u dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Włodzimierza Stefańskiego. Powiatowy Zarząd Dróg to jednostka podległa staroście lubańskiemu, nad którą starosta bezpośrednio sprawuje zwierzchnictwo. Pytaliśmy, dlaczego pobocza nie są koszone, kiedy zostaną doprowadzone do stanu, który nie zagraża użytkownikom drogi, a także jak często będą koszone w 2016r. Uzyskaliśmy dzisiaj z PZD lakoniczną odpowiedź, że pobocza zostały już wykoszone i „zostaną wykoszone ponownie z chwilą występującej potrzeby”. Czy więc znów będzie potrzebny alarm od mieszkańców?

Niestety, żadna z zapytanych osób nie znalazła chwili, by w jakikolwiek sposób wyjaśnić mieszkańcom, skąd się wzięły zaniedbania.

Zaniedbane drogi nie tylko utrudniają życie mieszkańcom, ale też zniechęcają do odwiedzania miejscowości, odstraszają turystów. Powiat rocznie przeznacza 140 000 złotych na swoją promocję. Czy nie lepiej przeznaczyć część tych pieniędzy na poprawę estetyki okolicy i bezpieczeństwa mieszkańców? Czy zadowoleni mieszkańcy to nie jest najlepsza promocja?

Sprawę bieżącego utrzymania dróg będziemy monitorować.