Nowy właściciel kościoła w Kościelniku Średnim

DSC 0158

O tragicznym stanie technicznym unikalnego zabytkowego kościoła w Kościelniku Średnim pisaliśmy już kilkakrotnie. Za utrzymanie go w dobrym stanie odpowiadał do tej pory powiat lubański. Sprawą obiektu zajmował się także Wojewódzki Konserwator Zabytków, który przeprowadził kontrolę i wydał zalecenia dotyczące przeprowadzenia niezbędnych remontów.

Pytaliśmy starostę lubańskiego Walerego Czarneckiego o realizację prac wskazanych w protokole kontroli. Otrzymaliśmy odpowiedź, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane jedynie w części. Wykonano prace zabezpieczające i remontowe muru przykościelnego oraz bramy. Koszt ich wyniósł około 18 tysięcy złotych i został poniesiony z przekazanych przez administrację rządową pieniędzy na tego rodzaju cele. Natomiast w ogóle nie zajęto się sprawą wieży, która przechylona i zniszczona, wskutek lat zaniedbań, grozi teraz zawalaniem.

Od tej pory nie jest to już jednak zmartwienie starosty. Kościół z dn. 27.06.2016r., wskutek decyzji Wojewody Dolnośląskiego, przeszedł na własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Kościelniku. Czy oznacza to, że po latach braku remontów ciężar wykonywania zaleceń Konserwatora Zabytków i bieżącego utrzymania obiektu, został teraz przeniesiony bezpośrednio na parafian?

Zgodnie z informacjami, jakie uzyskaliśmy, starosta lubański nie przewiduje już w roku 2016 przeznaczenia jakichkolwiek środków pieniężnych z budżetu powiatu na remont tego zabytku.

Zapisz

Zapisz