Pomóżmy Pani Danusi!

pani Danusia

 

Dane zgłaszane w punkcie krwiodawstwa:

Danuta Andrzejewska

Wojewódzki Szpital w Jeleniej Górze

Oddział OIOM

Zapisz