Kilka słów o historii nazw miejscowości

Przed II wojną światową nasze tereny leżały na terenie Niemiec. Nazwy miejscowości wyglądały wówczas następująco:

  • Janówka – Hain
  • Kościelniki Górne – Ober Steinkirch
  • Kościelniki Średnie – Mittel Steinkirch
  • Szyszkowa - Örtmannsdorf

Napływający po II wojnie Polacy z miejsca przystąpili do (używając określeń ówczesnych) „odniemczania” zasiedlanych ziem. By czuć się swojsko na obcym dotychczas terenie, wynajdywali polskie nazwy dla zastanych poniemieckich miejscowości. Często po prostu tłumaczyli stare nazwy na polski lub polszczyli jedynie ich brzmienie. Ciekawostką jest, że niektóre używane wówczas nazwy różnią się od tych, których używamy obecnie.

  • Kościelniki Górne – Głazowo Górne
  • Kościelniki Średnie – Głazowo Stare
  • Szyszkowa - Brzeżany

Nie zawsze utworzone w ten sposób nazwy zyskiwały jednak aprobatę ówczesnych władz i w efekcie utrzymały się zaledwie 2-3 lata po zakończeniu wojny. Powołano bowiem specjalną komisję przy Ministerstwie Administracji Publicznej, która weryfikowała nazwy pod kątem m.in. kryteriów historycznych i estetycznych. W efekcie miejscowościom nadano nazwy, które funkcjonują do dnia dzisiejszego.

 źródło: http://fax.livenet.pl/wp-content/uploads/toplub-4.pdf

źródło: http://www.heimatarchiv-lauban.de/bis-1945-der-kreis-lauban-seine-st%C3%A4dte-und-gemeinden/064-oertmannsdorf/