Nasi przedstawiciele w samorządzie

Radnym reprezentującym Szyszkową, Janówkę, Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie w Radzie Miejskiej jest Piotr Suśniak.

Funkcję sołtysów i członków Rad Sołeckich pełnią:

  • Szyszkowa
    • sołtys: Dorota Leszczyńska, wcześniej Józef Mićko (do końca lutego 2018)
    • Rada Sołecka: Karolina Chudzik, Janusz Pryputniewicz, Ewa Krawczyk, Adam Sołtys, Izabela Tokarska
  • Kościelniki
    • sołtys: Lech Szulc
    • Rada Sołecka: Anna Wiszniewska, Anna Szulc, Zbigniew Żukrowski, Robert Gorajec, Marzena Gargaś