Zabytki Szyszkowej

Szyszkowa jest starą łużycką wsią leżącą na lewym brzegu Kwisy. W XVII –XIX stuleciu kwitło tu tkactwo, dzięki osiedleniu się protestantów czeskich. W 1686 roku Czesi z Szyszkowej wyjednali u elektora Saksonii zezwolenie na budowę własnego zboru, który istniał i funkcjonował do 1779 roku. Później zniemczyli się i zaczęli korzystać z kościoła w Leśnej. Zbór w Szyszkowej zburzono w 1779 roku. Był on jedyną świątynią chrześcijańską w historii wsi.

W Szyszkowej znajdują się dwa pałace oraz zabytkowy młyn z początków XVIII wieku z kompletnymi urządzeniami młynarskimi.

(źródło: http://spkoscielnik.edupage.org/text4)

Zespół dworski  - Szyszkowa Dolna
 
Zespół dworski znajduje się na wysokiej skarpie  nad rzeką i drogą. Obecnie z założenia pozostały tylko dwa obiekty, są to budynki mieszkalno-gospodarcze pełniące nadal swoje funkcje. Pozostałością po obiektach wchodzących w skład zespołu są fundamenty porośnięte roślinnością. Dwór z XVIII wieku występuje obecnie w postaci całkowitej ruiny. Rozpoznawalne są jedynie jego relikty porośnięte roślinnością. Pałac, który służył jako budynek mieszkalny, w latach 90-tych XX wieku został opuszczony i uległ błyskawicznej dewastacji.
 
szyszkowa201812
szyszkowa201810

 

Zespół pałacowo-parkowy - Szyszkowa Górna

 
Neoklasycystyczny pałac zbudowany został w XVIII wieku. Obiekt rozlokowany jest na skarpie nad Kwisą. Powstał na planie litery „C” z bocznymi ryzalitami. W tympanonie elewacji parkowej znajduje się herb hrabiów von Rex- ostatnich przedwojennych właścicieli majątku. Wokół pałacu znajdują się oficyny i budynki gospodarcze, z których część nadal jest zamieszkana, a część przeznaczona do częściowej rozbiórki.
Ciekawe informacje nt. zabytku, a także powojenne wspomnienia jednego z jego mieszkańców dostępne są pod linkiem: https://verenne.pl/2018/02/08/palac-w-szyszkowej-gornej/
szyszkowa201805
szyszkowa201804
szyszkowa201806
 Pałac otoczony jest zabytkowym parkiem, w którym znajduje się m.in. okaz miłorzębu japońskiego. Więcej o parku można przeczytać tutaj.
park
 

(źródło:http://www.lesna.pl)

Młyn - Szyszkowa Górna

Fundatorami młyna byli właściciele Szyszkowej. Jego budowę ukończono 6 czerwca 1702 r. Inicjatorem budowy był Karol Abraham von Dobschutz, który zawarł umowę ze swoimi krewnymi z pobliskiego Smolnika. Zgodnie z nią, mieszkańcy wsi zostali zobowiązani do mielenia zboża wyłącznie w nowym młynie. Początkowo młyn był dzierżawiony. Dopiero w 1742 r. kupił go młynarz Dietrich. Potem obiekt był własnościa miejscowych dziedziców - rodzin von Zastrow i von Rex.
Zapisy z 1792 r. mówią o tym, że we młynie oprócz mielenia zboża wypiekano także chleb i bułki oraz prowadzono sprzedaż alkoholu.
Przed II wojną światową młyn stanowił własność niejakiego Haina.
Obecnie młyn jest własnością prywatną.
Wspaniałym detalem budynku jest kamienna tablica z inskrypcją i herbami rodzin von Dobschutz i von Nostitz (wersja baronowska herbu). Tablica znajduje się nad głównym portalem młyna. Inskrypcja głosi, że fundatorami założenia byli właściciele Szyszkowej Górnej - Karol Abraham von Dobschutz oraz jego żona, Julianna Elżbieta z domu von baronowa von Nostitz z zamku Czocha.

szyszkowa201802

szyszkowa201803