Czy w obrębie Szyszkowej powstanie kopalnia?

11 grudnia 2015r. weszła w życie zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, która na terenie Liściastej Góry w obrębie Szyszkowej (ok. 2,5 km od centrum wsi) wyodrębnia teren górniczy, gdzie dopuszcza się  eksploatację złoża bazaltu oraz lokalizację zakładu przeróbczego.  Sposób eksploatacji określono jako odkrywkę stokowowgłębną, wielopoziomową. Wydobycie będzie mogło odbywać się przy użyciu materiałów wybuchowych.

Koncesję od Marszałka Województwa na wydobycie bazaltu z Liściastej Góry już ponad 5 lat temu uzyskała spółka Kopalnie Surowców Skalnych Sp. z o.o., ul. Baworowo 35 w Leśnej, jednak do tej pory nie było zgody ze strony gminy na umożliwienie rozpoczęcia wydobycia. W bieżącym roku, tj.2015, gmina Leśna dała jednak zielone światło i dokonała stosownej zmiany w miejscowym planie.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.mojepanstwo.pl, 100% udziałów w tej spółce mają Kruszywa Polskie SA, czyli podmiot, który obecnie prowadzi kopalnię w Grabiszycach. 

Kilka miesięcy temu nasza redakcja wysłała kilka pytań do Kruszyw Polskich na temat planów dotyczących Liściastej Góry. Pytaliśmy, kiedy planowane jest rozpoczęcie eksploatacji, ile lat eksploatacja będzie trwała, ile drzew i jakich (gatunek, wiek) planowanych jest do usunięcia w związku z eksploatacją złoża, a także, czy transport urobku w jakiejkolwiek fazie eksploatacji odbywać się będzie po terenie gminy Leśna. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

Temat rozpoczęcia wydobycia bazaltu z terenu Liściastej Góry jeszcze kilka lat temu wzbudzał wiele emocji wśród ekologów, m.in. ze względu na unikalny charakter drzewostanu i nieodwracalne zniszczenie krajobrazu. Wątpliwości miały również osoby, które obawiały się, że powstanie kopalni pogorszy komfort życia mieszkańców (zapylenie, hałas, transport samochodami ciężarowymi), a tereny górnicze zniechęcą turystów. Szeroko temat ewentualnych szkód był omawiany m.in. tutaj http://www.luban24.pl/index.php?topic=4347.0 

Jaka będzie przyszłość Liściastej Góry? Przekonamy się już wkrótce.

Póki co możemy jeszcze cieszyć się takimi widokami. Liściasta Góra latem:

 

Czy już wkrótce okolica będzie wyglądać tak? Na zdjęciu działająca kopalnia bazaltu (zdjęcie poglądowe).