Jasełka w Przedszkolu w Szyszkowej

W Przedszkolu Szyszkowa Polana w Szyszkowej odbyły się coroczne Jasełka. Dzieci przygotowały dla gości program artystyczny, w którym nie brakowało śpiewania kolęd i piosenek (również w języku angielskim) przy akompaniamencie gitarowym, tańców, wierszyków, a także gry na trąbce w wykonaniu jednego z przedszkolaków. Rodzice przygotowali słodki poczęstunek. Uroczystości towarzyszył Kiermasz Rękodzieła, na którym można było kupić ozdoby świąteczne wykonane przez kadrę i rodziny przedszkolaków, i w taki sposób wspomóc fundusz Rady Rodziców.

jasełka2018 1

jasełka2018 3

jasełka2018 11

jasełka2018 15

jasełka2018 18

jasełka2018 21

Ważą się losy Liściastej Góry!

liśc 15

Liściasta Góra

 

Między innymi po publikacjach na naszym portalu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 19 września 2018r. wszczął postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji na wydobycie bazaltu z terenu Liściastej Góry, o czym informowaliśmy Państwa tutaj. Okazuje się jednak, że sprawa nie została do dnia dzisiejszego zakończona!

Jak się dowiedzieliśmy, pismem z dnia 09.11.2018 r. Kopalnie Surowców Skalnych Sp. z o.o. złożyły dodatkowe wyjaśnienia w sprawie, a także wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wygaśniecia koncesji. Organ koncesyjny uznał, że z uwagi na złożoność sprawy, przedłożone wyjaśnienia wymagają dalszej szczegółowej analizy, w związku z czym,  przedłużył postępowanie do dnia 31.01.2019 r.

Przypomnijmy, że kontrola przeprowadzona przez organ koncesyjny wykazała, że kopalnia nie posiada praw do gruntu (od kilku lat!). Co więcej, właściciel gruntów - Nadleśnictwo Świeradów, jasno wypowiedziało się w tej sprawie, że nie wyraża zgody na podpisanie umowy, która mogłaby stanowić prawo do dysponowania przedmiotowymi gruntami. Dodatkowo dysponujemy dokumentami wskazującymi na to, że w momencie wydawania koncesji przeznaczenie gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na to nie pozwalało. Czy to za mało, by koncesja została wygaszona?

Całkiem możliwe. Obecnie ważą się więc losy kopalni na Liściastej Górze. 

Jaką decyzję podejmie Marszałek Cezary Przybylski, dowiemy się w lutym. Pozostaje pytanie, czy coś w tej sprawie można jeszcze zrobić. Jeśli tak, to są na to ostatnie dni.

 

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych

ballot box 32384 960 720

Znamy oficjalne wyniki wyborów samorządowych. Nowym Burmistrzem Leśnej został Szymon Surmacz, a radnym Rady Miejskiej z okręgu obejmującego Szyszkową, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie i Janówkę – Piotr Suśniak.

Wyniki głosowania na Burmistrza Leśnej:

Szymon Surmacz: I tura -1588 głosów, II tura – 2072 głosów, co stanowi 56,08%

Kusibab Karol: I tura -1205, II tura – 1623, co stanowi 43,92%

Pijanowska Gabriela: 1033 (I tura)

Marczyński Stanisław: 218 (I tura)

Wyniki głosowania na radnego Rady Miejskiej:

Suśniak Piotr Kazimierz: 103 głosy

Faltyn Łukasz: 94 głosy

Boczula Elżbieta: 82 głosy

Majer Tomasz Waldemar: 38 głosów

Richter Bernard Maciej: 16 głosów

Do Rady Powiatu z naszej gminy dostali się:

Surowiec Jan – 784 głosy

Smusz Edward – 368 głosów

Do Sejmiku nie dostał się żaden mieszkaniec naszej gminy. Z terenu powiatu lubańskiego radną Sejmiku została Teresa Zembik.

źródło: PKW

Wybory sołtysów w Kościelnikach Górnych i Średnich

 sołtys

13 stycznia 2019r. odbędą się wybory sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie. Głosowanie odbywać się będzie w Bibliotece w Kościelnikach Średnich 19 w godzinach od 11:00 do 13:00. Uchwałą Rady Miejskiej LIV/349/2018 z dn. 18 października 2018 dokonano bowiem podziału sołectwa Kościelniki na dwa odrębne sołectwa: Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie. Wybory wyłonią więc dwóch sołtysów i dwie Rady Sołeckie, odrębnie dla każdego z sołectw.

Kandydaci na sołtysów i członków Rad Sołeckich mogą się zgłaszać do 31 grudnia 2018r. Zgłoszenia dokonuje się na urzędowych drukach do pobrania w Urzędzie Miejskim w Leśnej lub pod tym linkiem. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia kandydatury na sołtysa jest uzyskanie poparcia 10 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Do zgłoszenia kandydatury na członka Rady Sołeckiej wystarczy pięć takich podpisów.

źródło: Zarządzenie Burmistrza Leśnej nr 242/2018 z dn. 22.11.2018

 

 

 

 

W niedzielę druga tura wyborów na burmistrza

W niedzielę 4 listopada 2018r. odbędzie się druga tura wyborów na Burmistrza Leśnej. Do drugiej tury przeszło dwóch kandydatów: Szymon Surmacz (uzyskał 39,27% głosów) oraz Karol Kusibab (uzyskał 29,80% głosów).

page

Szymon Surmacz i Karol Kusibab

Gabriela Pijanowska, obecna wiceburmistrz Leśnej, uzyskała o zaledwie kilka punktów procentowych mniej niż Karol Kusibab (25,54%). Czwarty z kandydatów Stanisław Marczyński otrzymał 5,39% głosów.

Za nami okres kampanii wyborczej, za kilka godzin rozpoczyna się cisza wyborcza. Kampania obfitowała w wiele wydarzeń, spotkań z mieszkańcami i emocji. Odbyły się także publiczne debaty między kandydatami. Pamiętamy, że na pierwszą debatę, która miała miejsce 21 października 2018 w OKiS w Leśnej, przybył tylko jeden kandydat – Szymon Surmacz (pisaliśmy o tym tutaj). Przed drugą turą została również zorganizowana debata w OKiS, w której jednak udział wzięli obaj kandydaci. Można ją obejrzeć tutaj.

Każdy wyborca samodzielnie podejmie decyzję, który z kandydatów: Szymon Surmacz, czy Karol Kusibab powinien zostać burmistrzem Leśnej. Warto przed podjęciem decyzji zapoznac się z informacjami o kandydatach, ich doświadczeniem, proponowanym programem. Można to zrobić m.in. na stronach internetowych: Szymon Surmacz i Karol Kusibab.

Ważne jest również to, by na wybory pójść. Uprawnionych do głosowania w obwodzie obejmującym wsie: Janówka, Kościelniki Górne, Kościelniki Średnie, Szyszkowa jest 711 osób, ale w I turze udział wzięło zaledwie 339.