Bezpłatne warsztaty w Szyszkowej

18 października w Przedszkolu "Szyszkowa Polana" w Szyszkowej odbędzie się pierwszy spośród pięciu warsztatów organizowanych dzięki dofinansowaniu z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Najbliższe warsztaty poświęcone będą radzeniu sobie z agresją u dzieci, a prowadzone będą przez certyfikowaną trenerkę FamilyLab - p.Katarzynę Kubiczek. Udział dla wszystkich zainteresowanych jest bezpłatny, udział wziąć mogą nie tylko rodzice przedszkolaków, ale wszyscy zainteresowani tą tematyką (również nauczyciele, babcie, dziadkowie, studenci pedagogiki itp.). Organizacja warsztatów jest możliwa dzięki inicjatywie p. Anny Gnach. Serdecznie zapraszamy, to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w Szyszkowej!

więcej informcji na stronie: http://szyszkowapolana.pl/index.php/aktualnosci/612-bezplatne-warsztaty

Plakat ogólny1

Koncesja na Liściastą Górę zostanie wygaszona?

Jak poinformował nas Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w dniu 19 września 2018r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji na wydobycie bazaltu z terenu Liściastej Góry z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

Przypomnijmy, to nasz portal dotarł do dokumentów, które wskazywały na to, że kopalnia w 2013r. utraciła prawo do nieruchomości na Liściastej Górze. Sprawę nagłośniliśmy, wnioskowaliśmy o oficjalne potwierdzenie tej informacji przez organ koncesyjny. Po naszej korespondencji Urząd Marszałkowski zlecił kontrolę, która odbyła się 10 sierpnia 2018 i potwierdziła ww. informacje. W toku kontroli stwierdzono, że Kopalnia Surowców Skalnych Sp. z o.o. nie posiada obecnie prawa do dysponowania gruntami w obrębie złoża bazaltu „Liściasta Góra”. Ww. spółka podjęła działania mające na celu podpisanie umowy, która mogłaby stanowić prawo do dysponowania przedmiotowymi gruntami, jednak Nadleśnictwo Świeradów nie wyraziło zgody na jej podpisanie. W efekcie Urząd Marszałkowski wszczął postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji.

Daje to nadzieję, że w najbliższym czasie na terenie Liściastej Góry nie powstanie kolejna kopalnia i jej cenne walory przyrodnicze zostaną zachowane.

liśc 14

 

Otwarta Strefa Aktywności nie w Szyszkowej

Około 190 tys. zł Gmina Leśna zamierza przeznaczyć z budżetu na budowę w 5 lokalizacjach Otwartych Stref Aktywności, składających się z 6 urządzeń do ćwiczeń, 2 ławek, 2 koszów na odpady, stojaków na rowery oraz stolika do szachów. Całkowity koszt powstania zewnętrznych siłowniw gminie Leśna to 312 877 zł, pozostała kwota zostanie dofinansowana z rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej OSA.

Najbliższa siłownia powstanie w Kościelnikach Średnich na działce 112/1, niedaleko kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

OSA

źródło: geoportal.gov.pl

Ponadto siłownie powstaną w Leśnej przy ul. Baworowo, w Świeciu, Wolimierzu i Miłoszowie.

Jak poinformowała nas wiceburmistrz Gabriela Pijanowska, lokalizacji w Szyszkowej nie brano w ogóle pod uwagę, "ponieważ w centrum wsi, w pobliżu świetlicy wiejskiej, istnieje plac zabaw".

Przykładowa wizualizacja OSA - materiały ze strony https://www.otwartestrefyaktywnosci.com.pl/

osa przykład

Wkrótce coroczne "wystawki" w Szyszkowej

28 czerwca na boisku w Szyszkowej oraz na placu obok Zakmetu mają pojawić się kontenery służące do zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Kontenery postoją do 29 czerwca 2018r. Odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane.

container 688939 960 720

 

 

 

Sołectwo Kościelniki do podziału?

koscielnikipanoramaBurmistrz Leśnej ogłosił konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Kościelniki na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Kościelniki Górne (w skład którego wchodziłaby również Janówka) oraz sołectwo Kościelniki Średnie. Jeśli podział doszedłby do skutku, mieszkańcy wybieraliby odrębnie sołtysów i rady sołeckie.

Konsultacje prowadzone będą od 1 lipca do 30 września 2018r. Będą one miały formę zebrań z mieszkańcami, wypełniania ankiet oraz zbierania uwag od mieszkańców. Uwagi można będzie przekazywać do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leśnej (osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną) oraz w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu (ul. Orzeszkowej 11b, I piętro, pokój 10-11).

Konsultacje ogłoszone są w związku z faktem, że do Urzędu wpłynął w tej sprawie wniosek mieszkańców Kościelników Górnych.

Szczegółowe informacje na stronie: http://bip.umlesna.nv.pl/Article/get/id,23464.html,23464.html