Co dalej z Liściastą Górą?

liściasta 3

Sprawą planowanego uruchomienia kopalni bazaltu na Liściastej Górze zajmujemy się już od dawna. Przypomnijmy najpierw po krótce najważniejsze fakty.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał koncesję na wydobycie bazaltu w 2010r. Termin rozpoczęcia wydobycia został w niej ustalony na rok 2013r. Aby wydobycie mogło się rozpocząć, konieczna jednak była zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ koncesja została wydana na teren, który przeznaczony był na tereny leśne . 

Zmian w miejscowym planie dokonuje Rada Miejska. Jednakże Rada Miejska w Leśnej kadencji 2010-2014 zdecydowała, że takiej zmiany nie dokona. Marszałek Województwa Dolnośląskiego przedłużył więc termin rozpoczęcia wydobycia na rok 2015. Po wyborach w 2014r., gdy zmieniony został skład Rady, zmieniony został również miejscowy plan, dopuszczając wydobycie bazaltu z terenu Liściastej Góry. 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego jeszcze dwukrotnie wydłużał rozpoczęcie wydobycia, najpierw na rok 2017, potem na 2020r.

Badając sprawę wydania koncesji na wydobycie, nasz portal dotarł do dokumentów, które mogłyby wskazywać na to, że wystąpiły pewne nieprawidłowości. Wątpliwości budził fakt wydania koncesji na wydobycie bazaltu, mimo że przeznaczenie tego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego było inne. Ponadto wszystko wskazuje na to, że kopalnia od 2013r. nie dysponuje prawem do nieruchomości, na której miała powstać kopalnia, bowiem umowa z Nadleśnictwem przestała obowiązywać.

W tej sprawie wielokrotnie zwracaliśmy się do organu koncesyjnego. W 2018r. została przeprowadzona kontrola, w wyniku której we wrześniu 2018r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji na wydobycie. W listopadzie kopalnia złożyła jednak wniosek o zawieszenie postępowania, przedstawiając dodatkowe wyjaśnienia. W efekcie postępowanie zostało przedłużone do końca stycznia 2019r.

Co dalej w sprawie?

Zapytaliśmy organ koncesyjny, jakie nastąpiło rozstrzygnięcie tej sprawy. 26 lutego otrzymaliśmy odpowiedź, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego zakończył postępowanie w powyższej sprawie dnia 21 lutego 2019 r., zawiadamiając strony postępowania o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie. Strony mają na to 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Rozstrzygnięcie w sprawie może nastąpić dopiero po zachowaniu terminów wyznaczonych stronom na zapoznanie się z materiałem dowodowym.

Musimy więc jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Przed nami ostatnie dni, w których strony postępowania mogą jeszcze wpłynąć na ostateczne rozstrzygnięcie.

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany tematem rozpoczęcia wydobycia bazaltu z terenu Liściastej Góry, zachecamy do zapoznania się z wcześniejszymi artykułami: 

Kopalnia w Szyszkowej - odsłaniamy kulisy!

Koncesja pełna tajemnic. Ciąg dalszy sprawy Liściastej Góry.

 

 

Ferie w świetlicy w Szyszkowej

Od 4 do 8 lutego w świetlicy w Szyszkowej realizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży. W ich organizację zaangażowali się sołtysi oraz Rady Sołeckie trzech sołectw: Kościeników Górnych, Kościelników Średnich oraz Szyszkowej. Na dzieci czekało wiele ciekawych zajęć: nauka składania origami, zajęcia plastyczne, kreatywne, dzień gier, instruktaż karate, a na zakończenie zabawa z karaoke.

Ta ciekawa inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem, pozwoliła na interesujące spędzenie czasu w trakcie ferii oraz na integrację zarówno dzieci, jak dorosłych mieszkańców wsi. 

ferie2019

ferie2019 2

ferie2019 3

ferie20195

ferie20196

ferie20197

ferie20199

 

Wyniki wyborów sołtysów i Rad Sołeckich

sołtys

Dzisiaj, 13 stycznia, odbyły się wybory sołtysów i Rad Sołeckich w dwóch nowych sołectwach: Kościelnikach Górnych i Kościelnikach Średnich.

Sołtysem Kościelników Górnych została Elżbieta Boczula.

W Radzie Sołeckiej znaleźli się:

  1. Ciesielski Andrzej
  2. Gargaś Marzena
  3. Rudak-Zielonka Maryla
  4. Wiszniewska Anna
  5. Wojtecka Marzanna

Sołtysem Kościelników Średnich został Robert Gorajec.

W Radzie Sołeckiej znaleźli się:

  1. Jakubczyk Bogusław
  2. Łachodiak Sylwia
  3. Kaczmarek Łukasz
  4. Suszyńska Magdalena
  5. Szulc Anna

Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu w Szyszkowej

22 stycznia w Przedszkolu Szyszkowa Polana w Szyszkowej obchodzono uroczyście Dzień Babci i Dzień Dziadka. Każda grupa przedszkolna przygotowała dla swoich gości liczne niespodzianki: występy artystyczne, piosenki, wierszyki, a także wspólne tańce. Było też wspólne wykonywanie prac plastycznych lub zabawek. Niespodzianką był też filmik z nagranymi wypowiedziami wnucząt oraz galeria portretów babć i dziadków wykonana samodzielnie przez przedszkolaków. Rodzice i Rada Rodziców zapewnili słodki poczęstunek, który umilił ten wspólnie spędzony czas.

babcia2019 1

babcia2019 2

babcia2019 3

babcia2019 4

babcia2019 6

babcia2019 7

babcia2019 8

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów zagrała

Przedszkole Szyszkowa Polana w Szyszkowej włączyło się kolejny raz w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzieci wystąpiły z programem artystycznym w Domu Kultury w Leśnej, zaśpiewały piosenki w języku polskim i angielskim, jeden z przedszkolaków zagrał też na trąbce, a wolontariusze z ramienia Przedszkola zbierali datki, między innymi w Kościelnikach Średnich. Choć pogoda nie sprzyjała, mieszkańcy chętnie jak co roku wrzucali datki do puszek.

wośp20191

wośp20192

wośp20193

wośp20194