Nowy właściciel kościoła w Kościelniku Średnim

DSC 0158

O tragicznym stanie technicznym unikalnego zabytkowego kościoła w Kościelniku Średnim pisaliśmy już kilkakrotnie. Za utrzymanie go w dobrym stanie odpowiadał do tej pory powiat lubański. Sprawą obiektu zajmował się także Wojewódzki Konserwator Zabytków, który przeprowadził kontrolę i wydał zalecenia dotyczące przeprowadzenia niezbędnych remontów.

Pytaliśmy starostę lubańskiego Walerego Czarneckiego o realizację prac wskazanych w protokole kontroli. Otrzymaliśmy odpowiedź, że zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane jedynie w części. Wykonano prace zabezpieczające i remontowe muru przykościelnego oraz bramy. Koszt ich wyniósł około 18 tysięcy złotych i został poniesiony z przekazanych przez administrację rządową pieniędzy na tego rodzaju cele. Natomiast w ogóle nie zajęto się sprawą wieży, która przechylona i zniszczona, wskutek lat zaniedbań, grozi teraz zawalaniem.

Od tej pory nie jest to już jednak zmartwienie starosty. Kościół z dn. 27.06.2016r., wskutek decyzji Wojewody Dolnośląskiego, przeszedł na własność Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Kościelniku. Czy oznacza to, że po latach braku remontów ciężar wykonywania zaleceń Konserwatora Zabytków i bieżącego utrzymania obiektu, został teraz przeniesiony bezpośrednio na parafian?

Zgodnie z informacjami, jakie uzyskaliśmy, starosta lubański nie przewiduje już w roku 2016 przeznaczenia jakichkolwiek środków pieniężnych z budżetu powiatu na remont tego zabytku.

Zapisz

Zapisz

Ostrzeżenie: drugi stopień zagrożenia upałami!

DSC 0191

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w dniu 22.06.2016r. wydało ostrzeżenie o drugim stopniu zagrożenia upałem.


Obszar: województwo dolnośląskie
Ważność: od 2016-06-23 12:00:00 do 2016-06-26 18:00:00
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną od 30°C do 34°C, tylko w niedzielę 26.06 na zachodzie województwa temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Temperatura minimalna od 18°C do 21°C.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2016-06-22 13:37:00
Synoptyk: Piotr Mańczak

 

Pamiętajmy! Upały mogą być niebezpieczne dla zdrowia - grożą udarem lub odwodnieniem organizmu.

Aby zabezpieczyć się przed skutkami wysokiej temperatury należy:

- nosić przewiewny ubiór w jasnych kolorach,

- nosić nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne,

- spożywać jak największe ilości napojów, najlepiej wody mineralnej,

- ograniczyć picie napojów alkoholowych i kawy do minimum, ponieważ to one bardzo odwadniają nasz organizm,

- unikać przebywania na pełnym słońcu między godziną 10:00 a 18:00.

 

źródło: IMGW-PIB i http://warszawa.naszemiasto.pl

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

108 dni oczekiwania na tabliczkę...

calendar 1237377

O braku oznakowania Dębu Szyszkowiaka tabliczką „pomnik przyrody” pisaliśmy kilka tygodni temu. Między innymi tą sprawę podczas majowej sesji Rady Miejskiej poruszyła również radna z Szyszkowej – Marzena Kajzer. Zapytała, jakie są powody, że dąb do tej pory nie został właściwie oznakowany, mimo znikomego kosztu zakupu tabliczki (jak sprawdziliśmy koszt tabliczki to mniej niż 10 zł), a także mimo takiego obowiązku, wynikającego z przyjętej przez radnych uchwały. Nie doczekała się jednak żadnego wyjaśnienia podczas sesji ze strony burmistrza Mirosława Markiewicza, ani też wiceburmistrz Gabrieli Pijanowskiej, mimo że byli obecni i prośbę o wyjaśnienie usłyszeli. Po zadaniu pytania po prostu zaległa cisza.

Jak się okazuje, to zaskakujące milczenie miało jednak swoje powody. Z protokołu dowiadujemy się, że jest to nowy zwyczaj wprowadzony od kwietniowej sesji. Władze Leśnej oświadczyły wówczas, że będą udzielać odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, jednak oczekują takowych na piśmie i będą również pisemnie udzielać odpowiedzi. Tak nieprzystępny sposób komunikowania się z pewnością nie ułatwia załatwiania nawet prostych spraw mieszkańców. W efekcie wyjaśnienie sprawy tabliczki za zaledwie kilka złotych przejdzie całą biurokratyczną drogę.

Nas interesują jednak konkretne działania. Dzisiaj mija bowiem sto ósmy dzień od podjęcia uchwały, a tabliczki nadal brak.

 

Przyczyny wczorajszego braku prądu

prad

Wczorajszy mecz Polska-Niemcy budził wiele emocji w sercach kibiców. Jednak prawdziwe chwile grozy kibice przeżyli, gdy tuż przed godziną 21:00…zabrakło prądu. Problem dotknął wielu mieszkańców gminy Leśna, w tym także mieszkańców Szyszkowej.

Jak dowiedzieliśmy się od rzecznika prasowego TAURON Dystrybucja S.A Łukasza Zimnocha, przyczyną przerwy w dostawie energii była gwałtowna burza, która spowodowała, że jedno z drzew oparło się o przewody linii energetycznej, powodując ich uszkodzenie.

Zadziałała więc siła wyższa. Na szczęście usterkę usunięto.

Zapisz

Skuteczna interwencja szyszkowa.info

skoszone

Dwa dni po naszym artykule dotyczącym zaniedbanych poboczy, wykoszono nareszcie ponadmetrowe zarośla. Nasza interwencja z poniedziałku 6 czerwca przyniosła więc efekt.

Interweniując, zgłaszaliśmy właścicielowi drogi - staroście lubańskiemu Waleremu Czarneckiemu zaniepokojenie mieszkańców, pytaliśmy, dlaczego pobocza do tej pory nie były skoszone, mimo że stan taki stwarza realne zagrożenie dla użytkowników drogi. Pan starosta odpowiedzi nie udzielił, tym samym nie wyjaśnił mieszkańcom, dlaczego doszło do takich zaniedbań, mimo iż poinformowaliśmy, że na dzisiejszy dzień planowana jest publikacja materiału na ten temat.

Interweniowaliśmy również w poniedziałek u dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Włodzimierza Stefańskiego. Powiatowy Zarząd Dróg to jednostka podległa staroście lubańskiemu, nad którą starosta bezpośrednio sprawuje zwierzchnictwo. Pytaliśmy, dlaczego pobocza nie są koszone, kiedy zostaną doprowadzone do stanu, który nie zagraża użytkownikom drogi, a także jak często będą koszone w 2016r. Uzyskaliśmy dzisiaj z PZD lakoniczną odpowiedź, że pobocza zostały już wykoszone i „zostaną wykoszone ponownie z chwilą występującej potrzeby”. Czy więc znów będzie potrzebny alarm od mieszkańców?

Niestety, żadna z zapytanych osób nie znalazła chwili, by w jakikolwiek sposób wyjaśnić mieszkańcom, skąd się wzięły zaniedbania.

Zaniedbane drogi nie tylko utrudniają życie mieszkańcom, ale też zniechęcają do odwiedzania miejscowości, odstraszają turystów. Powiat rocznie przeznacza 140 000 złotych na swoją promocję. Czy nie lepiej przeznaczyć część tych pieniędzy na poprawę estetyki okolicy i bezpieczeństwa mieszkańców? Czy zadowoleni mieszkańcy to nie jest najlepsza promocja?

Sprawę bieżącego utrzymania dróg będziemy monitorować.