Brak pieniędzy na remont?

O tragicznym stanie wieży w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Kościelnikach Średnich pisaliśmy niedawno na naszych łamach. Temat spotkał się ze sporym odzewem, a my postanowiliśmy dowiedzieć się więcej na temat planów remontu tego unikalnego średniowiecznego zabytku.

 

DSC 0155

 

Zapytaliśmy o sprawę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uzyskaliśmy odpowiedź, że sprawa kościoła w Kościelnikach jest mu znana, co więcej - Konserwator dostrzega problem i konieczność ratowania zabytku. Przeprowadził kontrolę, w wyniku której Starostwo Powiatowe w Lubaniu otrzymało zalecenia, które obejmują m.in.:  wykonanie remontu konstrukcji drewnianej wieży kościoła wraz z wymianą pokrycia hełmu wieży i muru przykościelnego w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku.

W zaleceniach pokontrolnych pouczono także, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kto nie wykonuje zaleceń pokontrolnych podlega karze grzywny.

 

O sprawę kościoła zapytaliśmy również Starostę Lubańskiego – Walerego Czarneckiego. Dowiedzieliśmy się, że w każdym roku Starostwo otrzymuje dodatkowe pieniądze z budżetu państwa na bieżące utrzymanie zabytku (np. prace porządkowe), są to jednak niewielkie kwoty. Wiemy, że o porządek dbają też mieszkańcy, których krewni spoczywają na cmentarzu tuż obok kościoła. Bardzo zły stan wieży sprawia jednak, że odwiedziny na grobach bliskich stają się mało bezpieczne.

Starostwo od dwóch lat dysponuje dokumentacją techniczną na remont wieży i ogrodzenia. Koszt takiego przedsięwzięcia został określony na kwotę około 230 tys. zł. Powiat na dzień dzisiejszy nie ma zaplanowanych środków na ten cel w swoim budżecie. Nie pozyskał również dofinansowania w tej kwocie ze źródeł zewnętrznych. Uzyskano co prawda ostatnio od Wojewody Dolnośląskiego dotację w wysokości 6500 zł, ale jedynie na wykonanie bramy wjazdowej wraz z przemurowaniem filarów, a ponadto Starostwo planuje jeszcze naprawić 8 metrów bieżących muru. Czy oznacza to, że już wkrótce zabytek zostanie jedynie definitywnie zamknięty, a odcięty od dostępu ludzi, bez niezbędnych remontów, będzie popadał w jeszcze większą ruinę?

 

Kwota 230 tys. zł nie jest małą, jednak jeśli porówna się ją z budżetem, jakim dysponuje powiat lubański – ponad 50 milionów złotych, wydaje się możliwą do wygospodarowania. Na 2016r. zaplanowano rezerwę na zadania inwestycyjne w wysokości prawie 450 tys. zł, więc w zupełności wystarczyłoby to na pokrycie kosztów remontu. Ponadto powiat zamierza wydać aż 140 tys. zł na promocję. Odnowiony średniowieczny zabytek stanowiłby doskonałą promocję nie tylko dla Starostwa, ale też dla miejscowości Kościelniki Średnie. Tym bardziej, że wpisywałby się w promowaną przez powiat w ostatnim czasie ideę Księstwa Czocha.

Sprawę będziemy monitorować. Wojewódzki Konserwator Zabytków dał Starostwu pół roku na wykonanie zaleceń. Termin upływa za dwa miesiące.

 kościół

kościół

Zawitała wiosna!

Świat się zazielenił, a w Szyszkowej nawet wyrosły smardze, o czym poinformowała nas Pani Urszula. Okolica jest przepiękna!

wiosna 1

 

wiosna 2

 

wiosna 3

 

wiosna 5

 

wiosna 7

 

wiosna 10

Konkurs plastyczny w bibliotece w Kościelnikach Średnich

we are the world 1311152

Do 29 kwietnia można zgłaszać prace plastyczne dzieci w wieku 5-10 lat na konkurs plastyczny pod hasłem „Ziemia nasza planeta”. Celem konkursu jest rozwijanie nawyków proekologicznych, a także promowanie twórczości dziecięcej. Praca może być wykonana dowolną techniką z wykorzystaniem surowców wtórnych. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka z informacjami: imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła. Prace należy dostarczyć do biblioteki w Kościelnikach Średnich lub w Leśnej. Zapraszamy do udziału!

 

Ratujmy zabytek!

DSC 0129

 

Na redakcyjną pocztę czytelnicy zgłosili sprawę przechylonej po ostatnich silnych wiatrach wieżyczki zabytkowego kościoła pw. Najświętszej Marii Panny w Kościelnikach Średnich.

Choć kościół wygląda niepozornie, jest to prawdopodobnie jeden z najcenniejszych zabytków regionu. Opuszczony i popadający w ruinę, jest w rzeczywistości unikalnym zabytkiem, który jednak ze względu na zły stan techniczny nie wykorzystuje swojego potencjału. Jest to bardzo stara budowla, datowana na początek XIIIw., choć niektóre źródła podają, że może być jeszcze starsza. Podobno niegdyś na stropie odnaleziono wykutą datę 1002r. Kościół służył parafianom przez setki lat. Jednak w 1945r. został poważnie uszkodzony i od tego czasu zaczął popadać w ruinę.

W takiej sytuacji kluczowe znaczenie ma to, kto powinien dbać o ten cenny zabytek. Kościół jest własnością Skarbu Państwa, a za jego utrzymanie w dobrym stanie odpowiadają władze powiatowe - w rękach Starostwa w Lubaniu jest to, czy budynek popadnie w zupełną ruinę, czy też stanie się atrakcją, która przyciągnie turystów.

 

 

DSC 0139

Kościół w Kościelnikach Średnich jest starszy od Kościoła Mariackiego w Krakowie. Został wybudowany w stylu późnoromańskim. Ma typową dla tego stylu ciężką i prostą bryłę, grube mury, małe okna. Wieża, której stan obecnie budzi największe obawy, zbudowana jest z kamienia łupanego, a jej szczyt z drewna. Jest nieco młodsza od reszty kościoła i stoi prawdopodobnie już jakieś 500 lat. Sam kościół został jednak wybudowany około 800 lat temu, czyli w czasie, gdy rządzili Piastowie, Polska znajdowała się w okresie rozbicia dzielnicowego, a dąb Bartek jeszcze nawet nie zaczął kiełkować. Na terenie gminy mamy kilka średniowiecznych zabytków – chociażby Zamek Czocha, czy Zamek w Świeciu. Dla turystów przyjeżdżających na nasze tereny wyremontowany i odpowiednio wyposażony średniowieczny kościół mógłby stanowić ciekawe uzupełnienie takiej regionalnej lekcji historii.

Do sprawy remontu kościoła jeszcze wrócimy.

 

DSC 0151

 

DSC 0157

 

DSC 0147

 

DSC 0158

 

 

 

Uwaga na kleszcze!

tick 1244300

Sanepid ostrzega przed kleszczami! Województwo dolnośląskie uznawane jest za teren endemiczny – zwiększonego ryzyka zachorowania na choroby odkleszczowe: boreliozę i odkleszczowe zapalenie mózgu. W ubiegłym roku zanotowano w całym województwie aż 555 zachorowań na boreliozę. Co prawda nie wszystkie kleszcze są nosicielami chorób, ale nigdy nie wiadomo, czy nie ugryzł nas zakażony osobnik.

Kleszcze lubią lasy liściaste i wysokie trawy. Wbrew obiegowym opiniom, nie spadają na nas z drzew, a raczej wspinają się na krzewy i wysokie trawy do wysokości około 120 cm i stamtąd przechodzą na potencjalnego żywiciela. Kleszcze najchętniej atakują nasze nogi, a następnie przemieszczają się, szukając zacisznego miejsca z delikatną i cienką skórą (np. pachwiny, zgięcia podkolanowe).

Jeśli już odnajdziemy kleszcza na naszej skórze, należy go usunąć, stosując plastikową pęsetkę (metalowa może go przeciąć) lub odessać specjalnym przyrządem dostępnym w aptece. Nie należy go smarować tłuszczem, czy przypalać. Jeśli w miejscu po kleszczu pojawi się rumień, koniecznie należy się skontaktować z lekarzem.

 

http://wssewroclaw.pis.gov.pl/plikijednostki//wssewroclaw/userfiles/file/stan%20bezpiecze%C5%84stwa_2015.pdf

http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego/kleszcze-jakie-choroby-przenosza-usuwanie-kleszcza,artykul,1681775.html