Starosta odpowiada. Nie będzie wyższego standardu dla drogi przez Szyszkową.

 

Główna droga wiodąca przez Szyszkową, jak również główna droga przez Kościelniki to drogi, za których utrzymanie odpowiada powiat lubański (za utrzymanie pozostałych odpowiada gmina Leśna). Pisaliśmy ostatnio na temat tego, jak wyglądały te drogi po opadach śniegu. O wyjaśnienia w sprawie dróg gminnych zwróciliśmy się do burmistrza Leśnej (pisaliśmy o tym tutaj), natomiast w sprawie dróg powiatowych i wojewódzkich do starosty lubańskiego – Walerego Czarneckiego.

 

Interesowały nas przede wszystkim dwie sprawy:

  1. Dlaczego droga przez Szyszkową została zakwalifikowana dopiero do niskiego V standardu odśnieżania.
  2. Dlaczego standardy odśnieżania drogi wojewódzkiej wiodącej przez Kościelniki, której odśnieżanie zostało powierzone powiatowi lubańskiemu, różnią się od standardów obowiązujących na drogach wojewódzkich w innych powiatach.

 

IMG 1333

Droga przez Szyszkową

 

Przede wszystkim otrzymaliśmy odpowiedź, że Powiatowy Zarząd Dróg drogę zakwalifikował do klasy dróg lokalnych i nie zamierza podwyższyć standardu odśnieżania tej drogi. Trudno jednak powiedzieć, co zdecydowało o takiej kwalifikacji, ponieważ mimo naszego pytania o konkretne kryteria, jednoznacznej odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Zastanawialiśmy się, czy może zakwalifikowanie tego odcinka drogi dopiero do standardu V to efekt przeprowadzonej analizy ekonomicznej, która wykazała zbyt duże koszty. Otrzymaliśmy jednak odpowiedź, że PZD „nie sporządza analiz finansowych z wyszczególnieniem poszczególnych dróg”. Nasze pytania o to, ile kosztowałoby więc odśnieżanie drogi przez Szyszkową w wyższym standardzie pozostało bez odpowiedzi.

 

Kto zdecydował o tym, jak często odśnieżać drogę przez Szyszkową? Okazuje się, że władze powiatu decyzję w tym zakresie pozostawiły Powiatowemu Zarządowi Dróg. Zapytaliśmy, czy zakwalifikowanie dróg do poszczególnych standardów odśnieżania poprzedzone było konsultacjami społecznymi, konsultacjami z władzami gmin, sołtysami lub innymi organami. Pytanie również zostało pozostawione bez odpowiedzi.

 

Jaka jest więc faktyczna przyczyna tego, że zalegający na tej drodze śnieg wielokrotnie już utrudniał jazdę samochodem, nie mówiąc już przejeździe autobusów, a brak chodników powodował, że poruszanie się pieszo wiązało się z dużym ryzykiem? Mamy jeden konkret - Powiatowy Zarząd Dróg poinformował, że samodzielnie w dniu 20.10.2016r. zbadał natężenia ruchu na tej drodze w godzinach od 7:00 do 15:00 i uzyskał wynik, że jeździ nią średnio 20 samochodów na godzinę. Co jednak z tego wynika? Analizy finansowej częstszego odśnieżania tej drogi nie sporządzono, o potrzeby mieszkańców również nie spytano. Z projektem zapoznano jedynie radnych powiatowych, ale gdy spytaliśmy o ich opinię, również pytanie pozostało bez odpowiedzi. Fakty są jednak takie, że jazda tą drogą w zimie, w szczególności na odcinkach o dużym spadku, wymaga niejednokrotnie szczęścia. Niestety, problem ten przez Starostwo nie jest najwyraźniej dostrzegany.

 

Standardy dla drogi będą więc nadal wyglądać następująco:

powiatVstandard

Mamy tylko nadzieję, że standardy te będą przestrzegane, szczególnie jeśli chodzi o posypywanie i wykonywanie mijanek.

 

Droga przez Kościelniki

W sprawie drogi przez Kościelniki zwróciliśmy się zarówno do starosty, jak i do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Jest to bowiem droga wojewódzka, ale DSDiK podpisało ze starostą lubańskim porozumienie, na mocy którego o drogę tą dba powiat lubański. Dotarliśmy do treści tego dokumentu. Powiat zobowiązał się m.in. do utrzymania (zarówno zimowego, jak i letniego) dróg, a także wykonywanie „bieżących napraw cząstkowych”, utrzymania rowów, poboczy, odwodnienia, zapewnienie właściwego oznakowania. Łącznie dotyczy to około 150 km dróg wojewódzkich. Wysokość dotacji na 2016r. przeznaczonej dla powiatu lubańskiego na ten cel to ponad 2,5 mln zł.

 

Wątpliwości nasze budził przyjęty przez powiat lubański opis dotyczący utrzymania dróg w standardzie IV (pisaliśmy o tym tutaj). Okazuje się, że wątpliwości były słuszne. DSDiK jednoznacznie stwierdza, że zapis przyjęty przez powiat lubański, który dopuszcza 24-godzinne przerwy w nie został ustalony z DSDiK i DSDiK nie aprobuje takiej treści. Również kalkulacja przekazywanej dotacji nie uwzględniała tak długich przerw. Powiat ze swojej strony tłumaczy się pomyłką. Obecnie dokument został już poprawiony.

 

 

Zimowe utrzymanie dróg co roku wzbudza wiele emocji. Szczególnie, gdy nie są jasne kryteria dotyczące tego, dlaczego jedną drogę zarządca odśnieża częściej, a inną rzadziej. Przykładowo – ulica Kościuszki w Leśnej, przy której mieści się Gimnazjum jest drogą powiatową. Jest to również droga „wlotowa” do Leśnej dla osób jadących od strony Świeradowa, czy Gryfowa. Powiat zdecydował, że będzie odśnieżana … również w standardzie V.

kościuszki

Ulica Kościuszki w Leśnej (przy Gimnazjum), odśnieżana przez powiat w V standardzie (źródło: Google StreetView)

 

Zupełnie inaczej powiat traktuje swoje drogi w centrum Lubania, wszystkie drogi odśnieża bowiem w standardzie IV. Również leżącą nieco na uboczu ul. Dąbrowskiego (okolice parku na Kamiennej Górze), przy której mieści się Powiatowy Zarząd Dróg. Czy jednym z przyjętych kryteriów kwalifikacji dróg do odśnieżania jest zatem odległość od siedziby PZD lub starostwa?

dabrowskiego

Ulica Dąbrowskiego w Lubaniu (przy niej mieści się siedziba Powiatowego Zarządu Dróg), odśnieżana przez powiat w IV standardzie (źródło: Google StreetView)