Są pieniądze na remont wieży kościoła w Kościelnikach Średnich

DSC 0139

W ostatnich dniach parafia p.w. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Kościelniku uzyskała dofinansowanie od Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 20 000 zł na remont wieży w romańskim XIIIw. kościele pw. NMP w Kościelnikach Średnich. Choć kościół wygląda niepozornie, jest to prawdopodobnie jeden z najcenniejszych zabytków regionu. Opuszczony i popadający w ruinę, jest w rzeczywistości unikalnym zabytkiem, który jednak ze względu na zły stan techniczny nie wykorzystuje swojego potencjału. Jest to bardzo stara budowla, datowana na początek XIIIw., choć niektóre źródła podają, że może być jeszcze starsza. Podobno niegdyś na stropie odnaleziono wykutą datę 1002r. Kościół służył parafianom przez setki lat. Jednak w 1945r. został poważnie uszkodzony i od tego czasu zaczął popadać w ruinę.

kościelnik

źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Biuro_Prasowe/Kwiecien_2017/Dofinansowanie_dolnoslaskie_zabytki_2017.pdf

O tragicznym stanie zabytkowego i unikalnego XIIIw. kościoła w Kościelnikach Średnich pisaliśmy wielokrotnie. Budynek był własnością powiatu lubańskiego, ale lata niedofinansowań sprawiły, że popadł w ruinę, a wieża stwarzała realne zagrożenie zawaleniem. Sprawą zainteresował się również Wojewódzki Konserwator Zabytków, wydając zalecenia w tym zakresie. Jednak mimo tego wieża nie była remontowana. Niemal rok temu, w czerwcu 2016r. wojewoda zdecydował, że powiat lubański przestaje być właścicielem zabytku. Kościół przeszedł na własność parafii p.w. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Kościelniku.

Okazuje się, że zmiana właściciela przyniosła dla zabytku pozytywny skutek.