Najnowsze wyniki badań wody w wodociągu

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację od PM Synergia, że woda z ujęcia w miejscowości Szyszkowa nie zawiera już bakterii z grupy coli i ecoli. Badanie wody, które zostało wykonane 13.04.2017r. przez akredytowane laboratorium JARS sp. z o.o. wykazało, że w pobranej próbce brak było ww. bakterii.

Po naszej interwencji otrzymaliśmy jednocześnie zapewnienie od władz Leśnej, że w przypadku wystąpienia zdarzeń o podobnym charakterze mieszkańcy będą każdorazowo informowani o zaistniałej sytuacji przez "stronę internetową oraz wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń".

Zapewnienie dotyczy jednak zdarzeń przyszłych, bowiem o występującym jeszcze do wczoraj zagrożeniu nadal nie ma nigdzie informacji. Nie wiemy co prawda jeszcze, na których tablicach ogłoszeń (w Urzędzie? w Synergii? we wsi?) miała się pojawić ewentualna informacja o zagrożeniu ani też którą stronę internetową należy odwiedzić, by takie informacje zdobyć. Na wszelki wypadek sprawdziliśmy stronę PM Synergia, gdzie istnieje zakładka "Informacja o jakości wody". Jednakże ostatnie informacje tam zamieszczone dotyczą...roku 2014. Na stronie Urzędu Miejskiego również nie ma informacji ani o wystąpienia zagrozenia, ani o odwołaniu zaleceń. Wygląda na to, że jedyną, a na pewno pierwszą stroną internetową, która poinformowała mieszkańców o zagrożeniu była www.szyszkowa.info

synergia

Zrzut ekranu z 18.04.2017