Będą dalsze środki na remont kościoła

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Kościelniku pod koniec 2017r. złożyła wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o środki na remont XIII-wiecznego kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Kościelnikach Średnich. Niestety, podczas ogłoszenia wyników okazało się, że mimo pozytywnej oceny formalnej, dofinansowanie nie zostało przyznane. W lutym Parafia złożyła jednak odwołanie, które zostało rozpatrzone pozytywnie. Ministerstwo przyznało Parafii 120 000 zł na II etap pokrycia hełmu wieży.To już druga dotacja pozyskana na ten remont, pierwszą w 2017r. przyznał Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Pisaliśmy o tymtutaj.

 

Nie jest to jedyna dotacja, jaką pozyskała Parafia w Kościelniku. Minister przyznał też 90 000 zł na remont elewacji i odwodnienia kościoła parafialnego w Kościelniku.

parafia

źródło: http://www.mkidn.gov.pl 

Ponadto Marszałek Województwa Dolnośląskiego przyznał 40 000zł na remont więźby dachowej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kościelniku Średnim. Wygląda więc na to, że czekają nas remonty 3 świątyń.

 

XIII-wieczny kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Kościelnikach Średnich to budowla o unikalnych walorach historycznych, jedna z najstarszych w regionie.  Niestety, po II wojnie światowej zaczął popadać w ruinę, o czym wielokrotnie pisaliśmy na naszych łamach. Zwracaliśmy się w tej sprawie również do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wyznaczył ówczesnemu zarządcy budynku -  Starostwu Powiatowemu w Lubaniu ostateczną datę na dokonanie remontu na 30.06.2016r. Pisaliśmy o tym tutaj.

Remont jednak nie został wykonany, zamiast tego...zmienił się właściciel obiektu, dosłownie 3 dni przed upływem tej daty - 27.06.2016 . Decyzją władz wojewódzkich kościół przeszedł z zarządu Powiatu Lubańskiego w ręce Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Kościelniku. Od tego czasu Parafia na cele remontu wieży pozyskała łącznie 140 000 zł. Prace remontowe trwają. Więcej o tym zabytku można dowiedzieć się tutaj.

kosciolNMP