Sołectwo Kościelniki do podziału?

koscielnikipanoramaBurmistrz Leśnej ogłosił konsultacje społeczne w sprawie podziału sołectwa Kościelniki na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Kościelniki Górne (w skład którego wchodziłaby również Janówka) oraz sołectwo Kościelniki Średnie. Jeśli podział doszedłby do skutku, mieszkańcy wybieraliby odrębnie sołtysów i rady sołeckie.

Konsultacje prowadzone będą od 1 lipca do 30 września 2018r. Będą one miały formę zebrań z mieszkańcami, wypełniania ankiet oraz zbierania uwag od mieszkańców. Uwagi można będzie przekazywać do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leśnej (osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną) oraz w punkcie konsultacyjnym mieszczącym się w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu (ul. Orzeszkowej 11b, I piętro, pokój 10-11).

Konsultacje ogłoszone są w związku z faktem, że do Urzędu wpłynął w tej sprawie wniosek mieszkańców Kościelników Górnych.

Szczegółowe informacje na stronie: http://bip.umlesna.nv.pl/Article/get/id,23464.html,23464.html