Otwarta Strefa Aktywności nie w Szyszkowej

Około 190 tys. zł Gmina Leśna zamierza przeznaczyć z budżetu na budowę w 5 lokalizacjach Otwartych Stref Aktywności, składających się z 6 urządzeń do ćwiczeń, 2 ławek, 2 koszów na odpady, stojaków na rowery oraz stolika do szachów. Całkowity koszt powstania zewnętrznych siłowniw gminie Leśna to 312 877 zł, pozostała kwota zostanie dofinansowana z rządowego programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej OSA.

Najbliższa siłownia powstanie w Kościelnikach Średnich na działce 112/1, niedaleko kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

OSA

źródło: geoportal.gov.pl

Ponadto siłownie powstaną w Leśnej przy ul. Baworowo, w Świeciu, Wolimierzu i Miłoszowie.

Jak poinformowała nas wiceburmistrz Gabriela Pijanowska, lokalizacji w Szyszkowej nie brano w ogóle pod uwagę, "ponieważ w centrum wsi, w pobliżu świetlicy wiejskiej, istnieje plac zabaw".

Przykładowa wizualizacja OSA - materiały ze strony https://www.otwartestrefyaktywnosci.com.pl/

osa przykład