Koncesja na Liściastą Górę zostanie wygaszona?

Jak poinformował nas Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w dniu 19 września 2018r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji na wydobycie bazaltu z terenu Liściastej Góry z uwagi na jej bezprzedmiotowość.

Przypomnijmy, to nasz portal dotarł do dokumentów, które wskazywały na to, że kopalnia w 2013r. utraciła prawo do nieruchomości na Liściastej Górze. Sprawę nagłośniliśmy, wnioskowaliśmy o oficjalne potwierdzenie tej informacji przez organ koncesyjny. Po naszej korespondencji Urząd Marszałkowski zlecił kontrolę, która odbyła się 10 sierpnia 2018 i potwierdziła ww. informacje. W toku kontroli stwierdzono, że Kopalnia Surowców Skalnych Sp. z o.o. nie posiada obecnie prawa do dysponowania gruntami w obrębie złoża bazaltu „Liściasta Góra”. Ww. spółka podjęła działania mające na celu podpisanie umowy, która mogłaby stanowić prawo do dysponowania przedmiotowymi gruntami, jednak Nadleśnictwo Świeradów nie wyraziło zgody na jej podpisanie. W efekcie Urząd Marszałkowski wszczął postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji.

Daje to nadzieję, że w najbliższym czasie na terenie Liściastej Góry nie powstanie kolejna kopalnia i jej cenne walory przyrodnicze zostaną zachowane.

liśc 14