Wybory sołtysów w Kościelnikach Górnych i Średnich

 sołtys

13 stycznia 2019r. odbędą się wybory sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie. Głosowanie odbywać się będzie w Bibliotece w Kościelnikach Średnich 19 w godzinach od 11:00 do 13:00. Uchwałą Rady Miejskiej LIV/349/2018 z dn. 18 października 2018 dokonano bowiem podziału sołectwa Kościelniki na dwa odrębne sołectwa: Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie. Wybory wyłonią więc dwóch sołtysów i dwie Rady Sołeckie, odrębnie dla każdego z sołectw.

Kandydaci na sołtysów i członków Rad Sołeckich mogą się zgłaszać do 31 grudnia 2018r. Zgłoszenia dokonuje się na urzędowych drukach do pobrania w Urzędzie Miejskim w Leśnej lub pod tym linkiem. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia kandydatury na sołtysa jest uzyskanie poparcia 10 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Do zgłoszenia kandydatury na członka Rady Sołeckiej wystarczy pięć takich podpisów.

źródło: Zarządzenie Burmistrza Leśnej nr 242/2018 z dn. 22.11.2018