Ważą się losy Liściastej Góry!

liśc 15

Liściasta Góra

 

Między innymi po publikacjach na naszym portalu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 19 września 2018r. wszczął postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji na wydobycie bazaltu z terenu Liściastej Góry, o czym informowaliśmy Państwa tutaj. Okazuje się jednak, że sprawa nie została do dnia dzisiejszego zakończona!

Jak się dowiedzieliśmy, pismem z dnia 09.11.2018 r. Kopalnie Surowców Skalnych Sp. z o.o. złożyły dodatkowe wyjaśnienia w sprawie, a także wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie wygaśniecia koncesji. Organ koncesyjny uznał, że z uwagi na złożoność sprawy, przedłożone wyjaśnienia wymagają dalszej szczegółowej analizy, w związku z czym,  przedłużył postępowanie do dnia 31.01.2019 r.

Przypomnijmy, że kontrola przeprowadzona przez organ koncesyjny wykazała, że kopalnia nie posiada praw do gruntu (od kilku lat!). Co więcej, właściciel gruntów - Nadleśnictwo Świeradów, jasno wypowiedziało się w tej sprawie, że nie wyraża zgody na podpisanie umowy, która mogłaby stanowić prawo do dysponowania przedmiotowymi gruntami. Dodatkowo dysponujemy dokumentami wskazującymi na to, że w momencie wydawania koncesji przeznaczenie gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na to nie pozwalało. Czy to za mało, by koncesja została wygaszona?

Całkiem możliwe. Obecnie ważą się więc losy kopalni na Liściastej Górze. 

Jaką decyzję podejmie Marszałek Cezary Przybylski, dowiemy się w lutym. Pozostaje pytanie, czy coś w tej sprawie można jeszcze zrobić. Jeśli tak, to są na to ostatnie dni.