Kto kandyduje na sołtysów w Kościelnikach?

sołtys

Już wkrótce - w niedzielę 13 stycznia odbęda się wybory sołtysów i Rad Sołeckich w dwóch sołectwach: Kościelniki Górne i Kościelniki Średnie. Głosowanie odbywac się będzie w godzinach od 11:00 do 13:00 w bibliotece w Kościelnikach Średnich.

O funkcję sołtysa w Kościelnikach Górnych ubiegać się będzie jedna kandydatka: Elżbieta Boczula. 

Zgłoszeni zostali również kandydaci do Rady Sołeckiej. Maksymalna liczba członków Rady Sołeckiej wynosi 5. Zgłoszeni kandydaci w Kościelnikach Górnych to:

 1. Ciesielski Andrzej
 2. Gargaś Marzena
 3. Rudak-Zielonka Maryla
 4. Wiszniewska Anna
 5. Wojtecka Marzanna

Biorąc pod uwagę fakt, że frekwencja w wyborach nie ma wpływu na ważność wyborów, możemy się spodziewać, że wszystkie ww. osoby przez najbliższe 4 lata będą pełnić funkcje, o które się ubiegają.

Inaczej sytuacja wygląda w Kościelnikach Średnich, bowiem mieszkańcy będą wybierać spośród dwóch kandydatów na sołtysa. Startuje dotychczasowy sołtys Kościelników Lech Szulc oraz Robert Gorajec, który wchodzi w skład obecnej Rady Sołeckiej.

O funkcję członka Rady Sołeckiej ubiegają się:

 1. Binkowska Katarzyna
 2. Jakubczyk Bogusław
 3. Kaczmarek Łukasz
 4. Kołpaczek Krystyna
 5. Łachodiak Sylwia
 6. Suszyńska Magdalena
 7. Sykała Agnieszka
 8. Szulc Anna

Docelowo Rada Sołecka ma liczyć maksymalnie 5 członków.

Kto więc zostanie sołtysem i zasiądzie w Radzie Sołeckiej Kościelników Średnich dowiemy się dopiero 13 stycznia.