Wyniki wyborów sołtysów i Rad Sołeckich

sołtys

Dzisiaj, 13 stycznia, odbyły się wybory sołtysów i Rad Sołeckich w dwóch nowych sołectwach: Kościelnikach Górnych i Kościelnikach Średnich.

Sołtysem Kościelników Górnych została Elżbieta Boczula.

W Radzie Sołeckiej znaleźli się:

  1. Ciesielski Andrzej
  2. Gargaś Marzena
  3. Rudak-Zielonka Maryla
  4. Wiszniewska Anna
  5. Wojtecka Marzanna

Sołtysem Kościelników Średnich został Robert Gorajec.

W Radzie Sołeckiej znaleźli się:

  1. Jakubczyk Bogusław
  2. Łachodiak Sylwia
  3. Kaczmarek Łukasz
  4. Suszyńska Magdalena
  5. Szulc Anna