Co dalej z Liściastą Górą?

liściasta 3

Sprawą planowanego uruchomienia kopalni bazaltu na Liściastej Górze zajmujemy się już od dawna. Przypomnijmy najpierw po krótce najważniejsze fakty.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał koncesję na wydobycie bazaltu w 2010r. Termin rozpoczęcia wydobycia został w niej ustalony na rok 2013r. Aby wydobycie mogło się rozpocząć, konieczna jednak była zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ koncesja została wydana na teren, który przeznaczony był na tereny leśne . 

Zmian w miejscowym planie dokonuje Rada Miejska. Jednakże Rada Miejska w Leśnej kadencji 2010-2014 zdecydowała, że takiej zmiany nie dokona. Marszałek Województwa Dolnośląskiego przedłużył więc termin rozpoczęcia wydobycia na rok 2015. Po wyborach w 2014r., gdy zmieniony został skład Rady, zmieniony został również miejscowy plan, dopuszczając wydobycie bazaltu z terenu Liściastej Góry. 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego jeszcze dwukrotnie wydłużał rozpoczęcie wydobycia, najpierw na rok 2017, potem na 2020r.

Badając sprawę wydania koncesji na wydobycie, nasz portal dotarł do dokumentów, które mogłyby wskazywać na to, że wystąpiły pewne nieprawidłowości. Wątpliwości budził fakt wydania koncesji na wydobycie bazaltu, mimo że przeznaczenie tego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego było inne. Ponadto wszystko wskazuje na to, że kopalnia od 2013r. nie dysponuje prawem do nieruchomości, na której miała powstać kopalnia, bowiem umowa z Nadleśnictwem przestała obowiązywać.

W tej sprawie wielokrotnie zwracaliśmy się do organu koncesyjnego. W 2018r. została przeprowadzona kontrola, w wyniku której we wrześniu 2018r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji na wydobycie. W listopadzie kopalnia złożyła jednak wniosek o zawieszenie postępowania, przedstawiając dodatkowe wyjaśnienia. W efekcie postępowanie zostało przedłużone do końca stycznia 2019r.

Co dalej w sprawie?

Zapytaliśmy organ koncesyjny, jakie nastąpiło rozstrzygnięcie tej sprawy. 26 lutego otrzymaliśmy odpowiedź, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego zakończył postępowanie w powyższej sprawie dnia 21 lutego 2019 r., zawiadamiając strony postępowania o prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie. Strony mają na to 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Rozstrzygnięcie w sprawie może nastąpić dopiero po zachowaniu terminów wyznaczonych stronom na zapoznanie się z materiałem dowodowym.

Musimy więc jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Przed nami ostatnie dni, w których strony postępowania mogą jeszcze wpłynąć na ostateczne rozstrzygnięcie.

 

 

Jeśli jesteś zainteresowany tematem rozpoczęcia wydobycia bazaltu z terenu Liściastej Góry, zachecamy do zapoznania się z wcześniejszymi artykułami: 

Kopalnia w Szyszkowej - odsłaniamy kulisy!

Koncesja pełna tajemnic. Ciąg dalszy sprawy Liściastej Góry.