Wybory sołtysa Szyszkowej - termin ucieka, publikacji zarządzenia brak.

Jak napisał do nas jeden z czytelników, w „Panoramie Leśnej” ukazał się krótki artykuł, w którym zawarta jest informacja, że w Szyszkowej wkrótce – 18 października - odbędą się wybory sołtysa. Zgodnie z prasowym przekazem kandydatury można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Leśnej do 2 października 2020r. Został więc niecały tydzień na podjęcie decyzji i zebranie głosów popracia. Jak się dowiadujemy, powodem przeprowadzenia wyborów jest rezygnacja z tej funkcji obecnej sołtys – Anny Niedźwiedź.

120218155 3369045973138513 6366823853836275277 n

Artykułu z "Panoramy Leśnej" przesłany przez naszego czytelnika

Duże zdziwienie budzi jednak fakt, że informacji o zamiarze przeprowadzenia wyborów sołtysa w Szyszkowej próżno szukać w oficjalnych dokumentach. Brakuje takiego zarządzenia w opublikowanych w BIP-ie Zarządzeniach Burmistrza. Zarządzenie takie, zgodnie ze statutem sołectwa Szyszkowa, jest podstawą przeprowadzenia wyborów, zawiera między innymi szczegółowy kalendarz wyborczy, określający do kiedy i jakie obowiązki powinni wykonać potencjalni kandydaci. Bez zarządzenia wybory nie są ważne.

wykaz zarządzeń

Wykaz Zarządzeń Burmistrza Leśnej opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej - stan na 26.09.2020 godz. 17:20

Powstaje więc pytanie: czy Zarządzenie jest w ogóle przez Burmistrza podpisane? Jeśli jest, a termin zgłaszania kandydatów mija już za kilka dni, dlaczego nie jest upublicznione? Również na głównej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Leśnej nie ma na temat wyborów w Szyszkowej żadnej informacji. Aby zapewnić równy dostęp do możliwości ubiegania się o funkcję sołtysa, bardzo ważne jest jak najszersze rozpowszechnienie informacji o zamiarze przeprowadzenia wyborów, tak by dotarła ona do wszystkich potencjalnych kandydatów i terminy im nie przepadły.

Co ciekawe, informację o wyborach sołtysa Złotnik Lubańskich, które odbędą się w podobnym czasie, co wybory sołtysa Szyszkowej, umieszczono na głównej stronie www.lesna.pl. Dlaczego wybory w Szyszkowej Burmistrz potraktował inaczej?

strona główna

Zrzut ze strony www.lesna.pl - stan na 26.09.20r.

 

AKTUALIZACJA: Niedługo po publikacji naszego artykułu, na stronie www.lesna.pl pojawiła się informacja o organizacji wyborów. Nadal jednak nie opublikowano podpisanego przez Burmistrza Leśnej zarządzenia o organizacji wyborów, bez którego wybory nie mogą się odbyć.