Brak pieniędzy na remont?

O tragicznym stanie wieży w kościele pw. Najświętszej Marii Panny w Kościelnikach Średnich pisaliśmy niedawno na naszych łamach. Temat spotkał się ze sporym odzewem, a my postanowiliśmy dowiedzieć się więcej na temat planów remontu tego unikalnego średniowiecznego zabytku.

 

DSC 0155

 

Zapytaliśmy o sprawę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uzyskaliśmy odpowiedź, że sprawa kościoła w Kościelnikach jest mu znana, co więcej - Konserwator dostrzega problem i konieczność ratowania zabytku. Przeprowadził kontrolę, w wyniku której Starostwo Powiatowe w Lubaniu otrzymało zalecenia, które obejmują m.in.:  wykonanie remontu konstrukcji drewnianej wieży kościoła wraz z wymianą pokrycia hełmu wieży i muru przykościelnego w terminie do dnia 30 czerwca 2016 roku.

W zaleceniach pokontrolnych pouczono także, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kto nie wykonuje zaleceń pokontrolnych podlega karze grzywny.

 

O sprawę kościoła zapytaliśmy również Starostę Lubańskiego – Walerego Czarneckiego. Dowiedzieliśmy się, że w każdym roku Starostwo otrzymuje dodatkowe pieniądze z budżetu państwa na bieżące utrzymanie zabytku (np. prace porządkowe), są to jednak niewielkie kwoty. Wiemy, że o porządek dbają też mieszkańcy, których krewni spoczywają na cmentarzu tuż obok kościoła. Bardzo zły stan wieży sprawia jednak, że odwiedziny na grobach bliskich stają się mało bezpieczne.

Starostwo od dwóch lat dysponuje dokumentacją techniczną na remont wieży i ogrodzenia. Koszt takiego przedsięwzięcia został określony na kwotę około 230 tys. zł. Powiat na dzień dzisiejszy nie ma zaplanowanych środków na ten cel w swoim budżecie. Nie pozyskał również dofinansowania w tej kwocie ze źródeł zewnętrznych. Uzyskano co prawda ostatnio od Wojewody Dolnośląskiego dotację w wysokości 6500 zł, ale jedynie na wykonanie bramy wjazdowej wraz z przemurowaniem filarów, a ponadto Starostwo planuje jeszcze naprawić 8 metrów bieżących muru. Czy oznacza to, że już wkrótce zabytek zostanie jedynie definitywnie zamknięty, a odcięty od dostępu ludzi, bez niezbędnych remontów, będzie popadał w jeszcze większą ruinę?

 

Kwota 230 tys. zł nie jest małą, jednak jeśli porówna się ją z budżetem, jakim dysponuje powiat lubański – ponad 50 milionów złotych, wydaje się możliwą do wygospodarowania. Na 2016r. zaplanowano rezerwę na zadania inwestycyjne w wysokości prawie 450 tys. zł, więc w zupełności wystarczyłoby to na pokrycie kosztów remontu. Ponadto powiat zamierza wydać aż 140 tys. zł na promocję. Odnowiony średniowieczny zabytek stanowiłby doskonałą promocję nie tylko dla Starostwa, ale też dla miejscowości Kościelniki Średnie. Tym bardziej, że wpisywałby się w promowaną przez powiat w ostatnim czasie ideę Księstwa Czocha.

Sprawę będziemy monitorować. Wojewódzki Konserwator Zabytków dał Starostwu pół roku na wykonanie zaleceń. Termin upływa za dwa miesiące.

 kościół

kościół