Śnieg na drogach

IMG 1341

Zima daje się we znaki i choć dzieci się z tego cieszą, to zmotoryzowani nie mają powodów do radości. Drogi wymagają systematycznegogogi wymagają systematycznoć dzieci się cieszą, to zmotoryzowani nie mają powodów do radości. odśnieżania, a z tym niestety bardzo różnie bywa. Drogami jeżdżą autobusy, w tym te, które wożą do szkoły dzieci. Wielokrotnie czytelnicy zgłaszali nam konieczność poruszenia tego tematu, co oznacza, że z obowiązków tych zarządcy nie wywiązują się w sposób zadowalający.

 

Kto za to odpowiada?

Na początek należy znaleźć osobę odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg. Tutaj sprawa wygląda następująco: za odśnieżanie głównych dróg przebiegających przez Kościelniki i Szyszkową (drogi o numerach 2465D oraz 393) odpowiada starosta lubański. Za odśnieżenie pozostałych dróg (np. łącznika biegnącego przez most między Szyszkową a Kościelnikiem Górnym, czy tzw. Alei Lipowej) odpowiada burmistrz Leśnej. Wykaz dróg objętych odśnieżaniem znajduje się tutaj.

Zarządca drogi zleca oczywiście odśnieżanie podmiotom, dysponującym odpowiednim sprzętem. Jednak nie zwalnia to go w żaden sposób z odpowiedzialności za właściwe wykonanie tych zadań. Drogi będą odśnieżane tak często, jak tylko życzy sobie tego zarządca, czyli odpowiednio starosta lub burmistrz.

Jeśli droga nie jest przejezdna, interweniować można pod następującymi numerami telefonów: w godzinach pracy Urzędu  Miejskiego 75 61 71 451, poza godzinami pracy Urzędu tel. 784 897 891, a w przypadku dróg utrzymywanych przez powiat tel. 646 37 50, a poza godzinami pracy 604 981 595.

IMG 1333

 

Różne standardy dróg

Nie wszystkie drogi są jednak traktowane jednakowo. Zarządca dróg powiatowych każdej drodze nadał „kategorię” i w zależności od tego odśnieża ją częściej lub rzadziej. Pierwszy standard odśnieżania oznacza na przykład, że jezdnia ma być czarna, a przejezdność całodobowa. Drugi standard, że jezdnia nie musi być czarna, ale powinna być odśnieżona na całej szerokości i na całej szerokości posypywana. Nie są to niestety standardy, które dotyczą naszych dróg. Na przykład główna droga wiodąca przez Szyszkową została objęta dopiero piątym standardem zimowego odśnieżania, czyli powinien być drożny jeden pas ruchu i powinny być wykonane tzw. mijanki. Jednakże dopuszcza się przerwy w komunikacji nawet do…24 godzin po ustaniu opadów śniegu, a luźny śnieg może zalegać na drodze nawet 16 godzin. W przypadku konieczności dojazdu karetki, czy wozu strażackiego z pewnością standard ten nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa.

Nieco lepiej mają mieszkańcy Kościelników, których domy znajdują się wzdłuż drogi 393 (Leśna-Lubań). Obowiązuje tu bowiem czwarty standard, oznaczający, że jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości, a luźny śnieg może zalegać 8 godzin od ustania opadów. Tutaj jednak również zarządca zostawił „furtkę”, dopuszczając aż 24-godzinne przerwy w komunikacji.

 

Droga wojewódzka przez Kościelniki

Czy tak musi być? Określając zasady odśnieżania, zarządca dróg powiatowych powołał się na Zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. Dotyczy ono jednak dróg krajowych i wojewódzkich (a nie powiatowych, jak napisano w dokumencie opracowanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu), a więc dotyczy również drogi Leśna – Lubań przez Kościelniki, którą powiat zarządza na podstawie porozumienia z DSDiK, na mocy którego otrzymuje na ten cel dodatkowe środki finansowe. Okazuje się, że zgodnie z tym Zarządzeniem przerwy w komunikacji przy standardzie IV mogą trwać do 8 godzin, a nie aż 24, jak to określił zarządca dróg powiatowych w powiecie lubańskim! Ponadto odśnieżane powinny być zarówno jezdnia, jak i pobocza, czego w zasadach określonych przez powiat zabrakło.

 

Minister

Standardy wg Ministra (źródło)

 

powiat

Standardy wg powiatu lubańskiego (źródło)

O powody tej niezgodności zapytaliśmy starostę lubańskiego – Walerego Czarneckiego oraz Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei, która powierzyła powiatowi to zadanie i dała na to środki. Do sprawy jeszcze wrócimy.

 

Drogi powiatowe

Osobną sprawą są zasady odśnieżania dróg powiatowych, czyli drogi przez Szyszkową. Tutaj zasady może określić już samodzielnie powiat lubański, jak również dokonać kwalifikacji drogi do określonej kategorii. Droga przez Szyszkową to droga, po której kursują autobusy, w tym wożące dzieci do szkoły. W Szyszkowej znajduje się przedszkole, a po sąsiedzku w Kościelniku Średnim zakład pracy. Jakie kryteria przyjęto, decydując się na zakwalifikowanie tej drogi do standardu V?

Analizując sposób kategoryzacji dróg powiatowych, w oczy rzuca się, że w standardzie IV odśnieżane są wszystkie powiatowe drogi z terenu…Lubania. Z terenu gminy Leśna tylko jedna powiatowa droga jest odśnieżana w tym standardzie – droga z Leśnej do Złotnik Lubańskich przez Lechów. Pozostałe drogi (w tym np. ul. Kościuszki w centrum Leśnej obok Gimnazjum, czy droga z Leśnej do przejścia granicznego w Miłoszowie lub z Pobiednej do turystycznego Świeradowa Zdroju) odśnieżane są w standardzie V lub jeszcze niższym.

 

W okresie zimy utrzymanie dróg zawsze jest tematem bardzo żywym i szeroko komentowanym. Chodzi bowiem o nasze bezpieczeństwo, a to zawsze powinno być priorytetem dla osób zarządzających gminą, czy powiatem. Oczywiście, zdarzają się sytuacje niespodziewane, gdzie zrozumiałe mogą być opóźnienia w zapewnieniu przejezdności. Jednak takie wyjątki nie powinny stać się regułą.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz