Zabytki Kościelników

 
Kościelniki w przeszłości stanowiły  jedną miejscowość, a od XVI wieku miejscowość została  podzielona na Kościelniki Dolne (Nieder Steinkirch), Kościelniki Średnie (Mittel Steinkirch), Kościelniki Górne (Ober Steinkirch). Wieś przez wieki związana była z rodziną von Üchtritz. Pierwsze informacje o Kościelnikach pochodzą z 1335 r. Więcej o historii wsi można przeczytać w naszym artykule Z kart historii Kościelników.

Najważniejsze zabytki to:

 
Zespół pałacowo-folwarczny z parkiem - Kościelniki Górne
 
Zespół składa się z trzech części: rezydencjonalnej z parkiem, folwarcznej oraz z ogrodów gospodarczych. W części centralnej znajduje się pałac. Najstarsza część pałacu została wzniesiona w XVIII wieku. W 1876 roku dobudowano skrzydło oraz północną przybudówkę, zmieniono także wystrój elewacji. Budowla w swojej formie nawiązuje do francuskich pałaców barokowych z elementami włoskiego renesansu i antyku. Florę parku tworzy drzewostan złożony z drzew charakterystycznych dla klimatu umiarkowanego: jesion, sosna, buk, lipa, dąb. W parku znajdowały się dwie główne aleje oraz staw o nerkowatym kształcie.
Obecnie pałac stanowi własność prywatną.
Zabudowania są w złym stanie technicznym.