Szyszkowiacy w Ekomuzeum Tkactwa

W poniedziałek 13 maja dzieci z Przedszkole "Szyszkowa Polana" w Szyszkowej, ich rodzice i rodzeństwo wyruszyły do Chrośnicy, gdzie mieści się Ekomuzeum Tkactwa na warsztaty dotyczące obróbki lnu, tkania i barwienia. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć, jak w tradycyjny sposób tworzone były lniane materiały. Już każdy wie, co to jest międlenie, a także jak w naturalny sposób uzyskać różne kolory do farbowania. I jaka jest rola niepozornego robaczka o nazwie czerwiec polski w procesie uzyskiwania koloru czerwonego. To pierwsze zadanie w ramach projektu Łużyckie Tradycje w Szyszkowej realizowanego przez Fundacja Na Dobrą Sprawę.;)

Projekt "Łużyckie tradycje w Szyszkowej" w ramach Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw i współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

chrośnica 2

chrośnica 3

chrośnica 4

chrośnica 5

chrośnica 6

chrośnica 7

kompresjabelka FIO DFMIoperatorzy biała kolor

 

Mali artyści w Szyszkowej

Przed nami kolejny projekt skierowany do społeczności Szyszkowej. Tym razem projekt nosi nazwę "Mali artyści" i jest skierowany do przedszkolaków z Przedszkola Szyszkowa Polana w Szyszkowej i innych dzieci z terenu Szyszkowej i Kościelników.  Mieszkanie na wsi, ma liczne walory i dobre strony, jednak duża odległość od dużych miast sprawia, że dzieci mają trudniejszy dostęp do kultury, nie tej popularnej, ale do zbioru europejskiego dziedzictwa idei i wartości. W ramach projektu zaplanowano spotkania z szeroko rozumianą kulturą: teatrem, muzyką, sztukami plastycznymi i architekturą. 

60323526 682040118921274 1707951323585970176 n

Postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji umorzone!

plan miejscowy

To zła wiadomość dla tych wszystkich, którzy liczyli, że koncesja na wydobycie bazaltu na Liściastej Górze zostanie wygaszona. Wprawdzie kopalnia nie dysponuje prawem do nieruchomości, ale Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski stwierdził, że "brak prawa do nieruchomości objętych obszarem górniczym nie stanowi przesłanki do wygaszenia koncesji". Decyzja nie jest ostateczna, strony mają prawo na odwołanie od niej w ciągu 14 dni do Ministra Środowiska. Stronami są Kopalnia oraz Nadleśnictwo Świeradów jako reprezentant Skarbu Państwa - właściciela gruntów.

Kopalnia od decyzji z pewnością się nie odwoła. Czy przeciwnicy rozpoczęcia eksploatacji Liściastej Góry mogą liczyć wobec tego na Nadleśnictwo? Bardzo to wątpliwe, bowiem jak czytamy w decyzji, Nadleśnictwo Świeradów podjęło czynności zmierzające do podjęcia procedury przetargowej mającj na celu wyłonienie w najbliższym czasie dzierżawcy gruntów, do której będzie mógł przystąpić przedsiębiorca. Właśnie to stanowiło dla Marszałka podstawę, by stwierdzić, że utrata praw do nieruchomości nie ma charakteru trwałego, a co za tym idzie koncesji nie można uznać za bezprzedmiotową.

Marszałek postanowił więc koncesję utrzymać w mocy, mimo że kopalnia nie ma praw do nieruchomości i nie jest pewne, że przetarg na dzierżawę wygra. Idąc tym tokiem myślenia w zasadzie nawet przegrana przetargu nie wyklucza przecież, że kopalnia nabędzie prawa do nieruchomości w jeszcze odleglejszej przyszłości. Marszałek zawsze może uznać, że grunty mogą być przeciez kiedyś sprzedane lub wydzierżawione kopalni. 

Warto pamiętać na zakończenie, że wątkiem zupełnie nieporuszonym w toku postępowania administracyjnego było wydanie koncesji na wydobycie z terenu, na którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewidywał takiej funkcji. Czy Marszałek również uznaje to za fakt, który nie stanowi przesłanki do wygaszenia koncesji?...

Zgodnie z warunkami koncesji wydobycie powinno się rozpocząć do 2020r.

Tutaj szerzej o kulisach wydawania koncesji: http://szyszkowa.info/index.php/59-kopalnia-w-szyszkowej

Poniżej zamieszczamy pełną treść decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wygaśnięcia koncesji: 

0001

0002

0003

0004

0005

0006

liściasta 3

 

Łużyckie tradycje w Szyszkowej

Już w maju Fundacja Na Dobrą Sprawę rozpocznie w Szyszkowej realizację projektu „Łużyckie Tradycje w Szyszkowej”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018 i skierowany jest do dzieci z Przedszkola Szyszkowa Polana w Szyszkowej, ich rodzin, ale też innmieszkańców Łużyc zainteresowanych tematyką tradycji.

Szyszkowa to graniczna wieś łużycka, z tradycjami tkactwa chałupniczego, które rozwinęły się, gdy w XVIIw. we wsi osiedlili się czescy uchodźcy. W ramach projektu zaplanowano wycieczki i warsztaty mające na celu przybliżenie mieszkańcom wsi, również tym najmłodszym, zapomnianych tradycji. Udział w projekcie jest dla uczestników bezpłatny.

plakatogólny

Nowa sołtys Szyszkowej

Dzisiaj odbyły się wybory sołtysa i Rady Sołeckiej Szyszkowej.

Nową sołtys, głosem zdecydowanej większości głosujących, została Anna Niedźwiedź.

54354226 2309869599284387 2700027449713885184 n

W skład nowej Rady Sołeckiej weszli:

Łukasz Faltyn, Agnieszka Czarnecka, Ewa Krawczyk, Sylwia Wójtowicz i Katarzyna Chrostowska.