"Mały Książę" w Szyszkowej

"Gdzieś daleko stąd istnieje świat, gdzie dzieci zapomniały o wspólnej zabawie, a za przyjaciół służą im komputery, telewizory i tablety...To miejsce odwiedza pewnego dnia Pilot" - tak zaczyna się opowieść, którą 20 maja w świetlicy wiejskiej w Szyszkowej przedstawiły licznie zebranym widzom dzieci z Przedszkola Szyszkowa Polana. Scenariusz nawiązywał do "Małego Księcia" Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Spektaklowi towarzyszyły piosenki w wykonaniu dzieci, również w języku angielskim oraz tańce najmłodszych przedszkolaków. Zagrana przez Pilota na skrzypcach aria J.S.Bacha wprowadziła w nastrój zadumy nad szybko zmieniającym się światem.
Występowi towarzyszyło wiele emocji, ale gromkie brawa, jakie otrzymali na zakończenie młodzi aktorzy, świadczyły o tym, że występ publiczności się spodobał.

 

Najnowsze wyniki badań wody w wodociągu

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację od PM Synergia, że woda z ujęcia w miejscowości Szyszkowa nie zawiera już bakterii z grupy coli i ecoli. Badanie wody, które zostało wykonane 13.04.2017r. przez akredytowane laboratorium JARS sp. z o.o. wykazało, że w pobranej próbce brak było ww. bakterii.

Po naszej interwencji otrzymaliśmy jednocześnie zapewnienie od władz Leśnej, że w przypadku wystąpienia zdarzeń o podobnym charakterze mieszkańcy będą każdorazowo informowani o zaistniałej sytuacji przez "stronę internetową oraz wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń".

Zapewnienie dotyczy jednak zdarzeń przyszłych, bowiem o występującym jeszcze do wczoraj zagrożeniu nadal nie ma nigdzie informacji. Nie wiemy co prawda jeszcze, na których tablicach ogłoszeń (w Urzędzie? w Synergii? we wsi?) miała się pojawić ewentualna informacja o zagrożeniu ani też którą stronę internetową należy odwiedzić, by takie informacje zdobyć. Na wszelki wypadek sprawdziliśmy stronę PM Synergia, gdzie istnieje zakładka "Informacja o jakości wody". Jednakże ostatnie informacje tam zamieszczone dotyczą...roku 2014. Na stronie Urzędu Miejskiego również nie ma informacji ani o wystąpienia zagrozenia, ani o odwołaniu zaleceń. Wygląda na to, że jedyną, a na pewno pierwszą stroną internetową, która poinformowała mieszkańców o zagrożeniu była www.szyszkowa.info

synergia

Zrzut ekranu z 18.04.2017

Przedszkole w Szyszkowej z certyfikatem. Wywiad z prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton

Przedszkole Szyszkowa Polana w Szyszkowej przeszło pozytywnie audyt Polskiego Stowarzyszenia Dalton, uzyskując certyfikat placówki daltońskiej. To ważne wydarzenie, do którego Przedszkole przygotowywało się przez ponad 2 lata. Zmieniły się sale, ale najważniejsza zmiana zaszła w podejściu do procesu uczenia. Zgodnie z nurtem pedagogiki planu daltońskiego, nacisk kładziony jest na współpracę między dziećmi, odpowiedzialność oraz samodzielność dzieci.

Z okazji uzyskania certyfikatu zamieszczamy poniżej wywiad, którego udzieliła naszemu serwisowi p. Katarzyna Dryjas, prezes Polskiego Stowarzyszenia Dalton, a jednocześnie dyrektor Publicznego Przedszkola numer 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim, która dwukrotnie już gościła w Szyszkowej. Rozmawiamy o pedagogice planu daltońskiego.

dalton1

Katarzyna Dryjas (pierwsza z lewej strony) podczas wizyty w Przedszkolu w Szyszkowej we wrześniu 2015

 

Polskie Stowarzyszenie Dalton od lat propaguje edukację według planu daltońskiego i ten model kształcenia znajduje coraz więcej zwolenników, zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Gdzie tkwi tajemnica sukcesu?

Sukces pedagogiki planu daltońskiego na świecie, a od 2009 r. dynamiczny jego rozwój także w Polsce, powodowany jest zaproponowaniem dziecku takiej formy edukacji, która odpowiada na jego naturalne potrzeby.

Przede wszystkim daje dziecku wolność i niezależność, a z drugiej strony stymuluje odpowiedzialność i motywację do zdobywania coraz wyższego poziomu rozwoju. Naturalną potrzebą człowieka jest poczucie sprawstwa, samodzielnego dokonywania wyboru, doświadczania. Plan daltoński zrywa z tradycyjną metodyką i organizacją zajęć w szkole czy w przedszkolu, przenosząc punkt ciężkości z dominującej aktywności nauczyciela na ucznia. Pozwala dziecku działać, poszukiwać samodzielnie rozwiązań, odpowiedzi, uczyć się na własnych błędach, we własnym tempie, zgodnie ze swoją droga rozwoju, dochodzić samodzielnie do wiedzy, przy dyskretnym wsparciu nauczyciela, który pełni w edukacji rolę coacha.

dalton2

Praca z instrukcjami, umożliwiającymi samodzielne rozwiązanie zadań, stosowana jest już od najmłodszych lat

 

Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca to filary planu daltońskiego. Dlaczego akurat te umiejętności są takie ważne?

To my dorośli na początku jesteśmy odpowiedzialni i wskazujemy dziecku drogę, wspieramy je w rozwoju. Ważne jest jednak, aby w miarę szybko przekazać „klucz” małemu człowiekowi i uczynić go właścicielem jego własnej edukacji. Pedagogika planu daltońskiego jest do tego doskonałym narzędziem, opierając się na takich filarach jak: odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność współpracy, szacunek do różnic indywidualnych i refleksja. Nie tylko uczy dzieci jak się mają uczyć, ale przygotowuje je do życia na przyszłość. Warto tu przytoczyć słowa samej autorki koncepcji Helen Parkhurst z książki „Wykształcenie według planu daltońskiego”, w której m.in. pisze: „Dziecko musi być tak wyposażone, aby mogło rozwiązywać zagadnienia dziecięcego wieku, nim stanie oko w oko z problemami wieku młodzieńczego i dojrzałego. Czynić tak będzie mogło jeśli system kształcenia będzie tak obmyślony, aby dawać dziecku wolność i poczucie odpowiedzialności, pozwalające mu mierzyć się z tymi zagadnieniami o swoich własnych siłach, bez niczyjej pomocy. Tym właśnie jest doświadczenie. Bez niego żaden rozwój charakteru nie jest możliwy do osiągnięcia, a bez charakteru żadne problemy nie mogą być rozwiązane zadowalająco w żadnej porze życia.

DSC 0333

Praca w parach oraz eksperymentowanie to jeden z częstych sposobów poznawania świata

 

Co musi zrobić placówka oświatowa, aby móc nazywać siebie placówką daltońską?

Myślę, że nasi nauczyciele nabierają coraz większej świadomości i zauważają potrzebę zmian i reorganizacji struktury szkolnej, aby edukacja była efektywna i przyjazna.

Polskie Stowarzyszenie Dalton, które powstało w 2011 r. propaguje w naszym kraju tę koncepcję edukacyjną, wspiera placówki organizując szkolenia w zakresie planu daltońskiego pomagając wdrożyć w pracy dydaktyczno- wychowawczej. Po odbyciu cyklu szkoleń w szkole czy przedszkolu i pozytywnym wyniku przeprowadzonego audytu, placówka może uzyskać certyfikat szkoły lub przedszkola daltońskiego. Wszelkie informacje i szczegóły można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.dalton.org.pl

daltonsale 29

Dzieci samodzielnie planują swoją pracę, a także dokonują jej samooceny

 

Więcej o planie daltońskim w Przedszkolu Szyszkowa Polana w Szyszkowej można przeczytać tutaj:

www.szyszkowapolana.blogspot.com

oraz tutaj:

http://www.szyszkowapolana.pl/index.php/dla-rodzicow/506-plan-daltonski-cz-3

Są pieniądze na remont wieży kościoła w Kościelnikach Średnich

DSC 0139

W ostatnich dniach parafia p.w. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Kościelniku uzyskała dofinansowanie od Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wysokości 20 000 zł na remont wieży w romańskim XIIIw. kościele pw. NMP w Kościelnikach Średnich. Choć kościół wygląda niepozornie, jest to prawdopodobnie jeden z najcenniejszych zabytków regionu. Opuszczony i popadający w ruinę, jest w rzeczywistości unikalnym zabytkiem, który jednak ze względu na zły stan techniczny nie wykorzystuje swojego potencjału. Jest to bardzo stara budowla, datowana na początek XIIIw., choć niektóre źródła podają, że może być jeszcze starsza. Podobno niegdyś na stropie odnaleziono wykutą datę 1002r. Kościół służył parafianom przez setki lat. Jednak w 1945r. został poważnie uszkodzony i od tego czasu zaczął popadać w ruinę.

kościelnik

źródło: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Biuro_Prasowe/Kwiecien_2017/Dofinansowanie_dolnoslaskie_zabytki_2017.pdf

O tragicznym stanie zabytkowego i unikalnego XIIIw. kościoła w Kościelnikach Średnich pisaliśmy wielokrotnie. Budynek był własnością powiatu lubańskiego, ale lata niedofinansowań sprawiły, że popadł w ruinę, a wieża stwarzała realne zagrożenie zawaleniem. Sprawą zainteresował się również Wojewódzki Konserwator Zabytków, wydając zalecenia w tym zakresie. Jednak mimo tego wieża nie była remontowana. Niemal rok temu, w czerwcu 2016r. wojewoda zdecydował, że powiat lubański przestaje być właścicielem zabytku. Kościół przeszedł na własność parafii p.w. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Kościelniku.

Okazuje się, że zmiana właściciela przyniosła dla zabytku pozytywny skutek.